KONIEC I POCZĄTEK, CZYLI NOWE HISTORIE STARYCH RZECZY

Materiały umieszczone na stronie dostępne są na licencji CC BY SA

Sprawdź relację (linki poniżej):

O CZYM JEST PROJEKT?

My Post 8

Do realizacji chcemy zaangażować przede wszystkim dzieci w wieku 9-12 lat, które poprzez swoją wnikliwość i wyobraźnię pozwolą na nowo odkryć potencjał muzealnych eksponatów.


Wykorzystując metody animacji społecznej zachęcamy do udziału w projekcie nie tylko sympatyków lokalnej historii, ale także osoby nie mające nawyku korzystania z oferty muzeum.
Efekty projektu mają za zadanie uzmysłowić, iż muzeum jest symbolicznym końcem, ale może też być początkiem życia lokalnej społeczności i ukrytych w nim artefaktów. “Końcem”, gdyż to tu przechowuje się pamiątki z przeszłości, “początkiem”, ponieważ przeszłość inspiruje do podejmowania nowych działań i treści uzupełniających wystawy stałych.


Przecież każdy wie, że życie eksponatów nie kończy się w muzeum, a wręcz przeciwnie dopiero się zaczyna. 😀 💪


📌 Poprzez wykorzystanie zmysłów i technik twórczego myślenia zbadamy przestrzeń muzeum oraz umieszczone tam eksponaty i poszukamy na terenie Zduńskiej Woli miejsc, które nawiązują do muzealnych sal.


📌 Uczestnicy stworzą m.in.: Przewodników Muzealnych (artefakty posiadające cechy żywych istot), metaforyczne instalacje artystyczne (czerpiące z industrialnych i wielokulturowych korzeni miasta i dawnych metod fotografii) oraz dźwiękową mapę historii.


📌 Efekty działań znajdą się na zaprojektowanej przez nich trasie zwiedzania muzeum oraz miasta umieszczonej w folderze i na interaktywnej mapie, którą przetestują różne grupy społeczne (rodzice z dziećmi do lat 6, młodzież, osoby niepełnosprawne intelektualnie, seniorzy)


📌 Używając analogii, zagadek i zadań przeprowadzimy mieszkańców przez odkryte punkty styczne, zachęcając do inspirowania się historią i podejmowania własnych twórczych działań.


📌 Wszystko po to, aby ukazać ekspozycję muzealną, jako nierozerwalną część miejskiego “organizmu” (składającą się z rzeczy posiadających swoje historie, funkcje i przynależność do konkretnych miejsc), która zachęca współczesnych mieszkańców do podejmowania kulturotwórczych działań w najbliższej okolicy.


Poprzez projekt chcemy ukazać ekspozycję muzealną, jako nierozerwalną część miejskiego “organizmu” (składającą się z rzeczy posiadających swoje historie, funkcje i przynależność do konkretnych miejsc), która zachęca współczesnych mieszkańców do podejmowania kulturotwórczych działań w najbliższej okolicy.


Projekt jest odpowiedzią na potrzebę obcowania z oryginałem, ukazania wartości muzealiów, jako istotnych czynników wzmacniających: tożsamość kulturową, aktywność społeczną, a w szczególności działania związane z ochroną dziedzictwa kulturowego.


Dzięki odczytywaniu przeszłości z muzealiów oraz powiązanej z nimi przestrzeni miasta (architektury, układu ulic, pomników, budynków) umożliwiamy wykorzystanie zdobytej wiedzy i odkrytych połączeń do dialogu, własnych przemyśleń, a tym samym odkrycia na nowo otaczającego nas dziedzictwa kulturowego i budowania swojej tożsamości.

Projekt uzyskał dofinansowanie w wysokości 36 tysięcy złotych z programu „Patriotyzm Jutra” z Muzeum Historii Polski

Biały Kwadrat
PJ RGB

„Dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach Programu „Patriotyzm Jutra”
Skip to content
Verified by MonsterInsights