Powrót do Edukacja

Warsztaty z Folderem Edukacyjnym oraz Interaktywną Mapą

Zwiedzanie Muzeum i warsztaty w ramach projektu „Koniec i początek, czyli nowe historie starych rzeczy” dla uczniów klas I-IV

 

„Łowcy Wspomnień” oraz Interaktywna Mapa Zduńskiej Woli

Serdecznie zapraszamy dzieci z klas I-IV wraz z opiekunami do zwiedzania Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola z wykorzystaniem specjalnie przygotowanego folderu edukacyjnego oraz Interaktywnej Mapy Zduńskiej Woli.

Udział w zwiedzaniu w ramach projektu obejmuje 2 wizyty, jednakże nauczyciel może wybrać tylko jedną opcję, w zależności od potrzeb grupy.

 

PIERWSZA WIZYTA – pn: „ŁOWCY WSPOMNIEŃ”

Zwiedzanie Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola ul. Złotnickiego 7.

Zajęcia przeznaczone są dla dzieci, które będą w muzeum pierwszy raz (bądź były kilka lat temu).
Podczas zajęć zwiedzamy muzeum i odszukujemy, ukrytych w salach, zabawnych postaci -„Przewodników Muzeum”. Każde dziecko dostanie folder edukacyjny, w którym znajdują się zagadki i zadania. Za prawidłowo wykonane zadania dzieci otrzymają gadżety w formie zakładek do książek lub przypinek.

Miejsce: Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola ul. Złotnickiego 7
Czas: 1 godz.
Ilość osób: 25 osób
Koszt: 1 zł od osoby (opiekun bezpłatnie)

 

DSC 0032 300x199

 

DSC 0029 1024x681

 

2a. 1024x681

 

Druga Wizyta – Interaktywna Mapa Zwiedzania Zduńskiej Woli

Zajęcia przeznaczone są dla uczniów, którzy byli już w muzeum (niekoniecznie w ramach pierwszej wizyty związanej z projektem).

Interaktywna Mapa to 9 tras w formie wirtualnego spaceru po ulicach Zduńskiej Woli, a każda z nich dotyczy konkretnego tematu związanego z ekspozycją muzealną.

Do każdej trasy proponujemy odpowiednie zajęcia, które mogą odbywać się w szkole (do ich przeprowadzenia niezbędnie jest udostępnienie przez placówkę edukacyjną TABLICY INTERAKTYWNEJ wraz z dostępem do Internetu) lub w muzeum.
Nauczyciel może wybrać dowolny temat zajęć oraz dowolną ich liczbę. Podczas jednej wizyty omawiamy jedną trasę.

Miejsce: Szkoła lub Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola
Czas: 1 godz.
Ilość osób: 25 osób
Koszt: 1 zł od osoby (opiekun bezpłatnie)

 

Zajęcia z Interaktywną Mapą Zwiedzania Zduńskiej Woli polegają na:

1. WSTĘP

Przeprowadzeniu części wspólnej dla wszystkich lekcji, to znaczy krótkie omówienie idei projektu, powstania „Przewodników” i reprezentowanych przez nich tematów.

2. ZWIEDZANIE INTERAKTYWNEJ MAPY

„Przeprowadzeniu” po wybranej trasie i odszukaniu wspólnie z uczniami ukrytych na niej treści oraz zagadek.
Ukazanie uczestnikom zajęć powiązania pomiędzy eksponatami w muzeum, a przestrzenią miasta (architekturą, układu ulic, pomników, budynków ich nazewnictwem i funkcjami jakie pełniły kiedyś, a jakie pełnią dziś).

3. CZĘŚĆ WARSZTATOWA

Wykonanie jednego z zadań w formie warsztatowej. Efekty pracy zostaną sfotografowane, a następnie umieszczane na Interaktywnej Mapie, dzięki czemu tworzy się internetowa galeria prac uczestników.

Przewodnicy Mapka 1024x475

Mapka Stefan Ulica 2 1024x530 Mapka Stefan Ulica Mapka Stefan 1024x583 Puszeczka

Trasy do wyboru:

1. Archeologia

Na wirtualnej trasie prezentujemy eksponaty archeologiczne znalezione podczas budowania trasy S8, omawiamy tworzywo, z jakiego są zbudowane i to do czego służyły. Uczestnicy poznają budowę osady ludności kultury łużyckiej i pomorskiej, następnie uzupełniamy karty pracy dotyczące poznanych zbiorów.

W okresie od kwietnia do czerwca prowadzimy zajęcia w muzeum, ze względu stworzenie mini stanowisk archeologicznych, które są formą warsztatową dla uczniów.

2. Folklor regionu sieradzkiego i pierwsze wzmianki dotyczące dóbr zduńskowolskich

Zwiedzając wirtualną trasę, poznajemy miejsca związane z dobrami zduńskowolskimi, na moment przed założeniem miasta. Omawiamy folklor wsi regionu sieradzkiego, pierwsze wzmianki o Zduńskiej Woli, najwcześniejszych właścicieli, dawne nazwy ulic oraz miejsc związanych z regionalizmami.

Podczas części warsztatowej poznajemy kilka zabaw ludowych do muzyki regionu sieradzkiego.

3. Miasteczko „Czekay” – początki Zduńskiej Woli

Trasa przybliża początki założenia miasta — historię rodu Złotnickich, powstanie osady Czekay, nadanie praw miejskich Zduńskiej Woli oraz przyjazd osadników do miasta. Dodatkowo na podstawie budowy Zduńskiej Woli omawiamy sposób zarządzania miastem przez samorząd oraz powstanie budynków i miejsc niezbędnych do życia społeczności lokalnej, t.j.: ratusz, hale targowe, rynek, miejsca rozrywki itp.

W części warsztatowej uczniowie zapoznają się historią powstania miasta Zduńska Wola i jej wyjątkowego symbolu. Dzieci wykorzystując swoją kreatywność, tworzą herby własnej rodziny, inspirując się tymi, które posiada Zduńska Wola.

4. Tradycje tkackie

„Spacerując” w wirtualnym świecie poznamy miejsca, w których mieściły się dawniej domy tkaczy i odsłuchamy odgłosów pracy urządzeń wykorzystywanych do produkcji materiałów.

Część warsztatowa obejmuje pracę plastyczną. Uczestnicy, wykorzystując nici i sznurki oraz inne materiały, mają za zadanie stworzyć ramę domu tkackiego, która należała do wybranej osoby z przeszłości. Zapewniamy materiały plastyczne.

5. Społeczność żydowska Zduńskiej Woli

W Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola posiadamy wystawę dotyczącą społeczności żydowskiej. Na wirtualnej trasie zwiedzamy kamienice, z których pochodzą muzealne eksponaty związane z mieszkańcami pochodzenia żydowskiego. Przenosimy się na ul. Sieradzką, gdzie poznajmy przedwojenny świat Zduńskiej Woli oczami 12-letniego chłopca,
dzięki wspomnieniom udostępnionym przez dawnych mieszkańców miasta.

Historia chłopca omawiana jest nawiązując do akcentów związanych ze zwyczajami kultury żydowskiej. Na zakończenie dzieci zagrają w jedną z najpopularniejszych gier Święta Chanuka — Drejdel w wersji elektronicznej.

6. Dawna Apteka

Czy na ulicach naszego miasta można znaleźć ślady po dawnych aptekach?
Buteleczki z apteki zabiorą uczniów w podróż ich śladami. Uczestnicy zajęć poznają miejsca, w których mieściły się najstarsze składy apteczne, ich właścicieli oraz budowę dawnych aptek i ich wyposażenie i oznakowanie.

W części warsztatowej poznają lecznicze właściwości ziół, tworząc własne mikstury.

7. Tradycje przemysłowe i rzemieślnicze

Puszka po czekoladzie o imieniu Zenio oprowadza po mieście szlakiem rzemieślników. Kim byli i co produkowali? Co to jest „cech” i dlaczego warto było do niego dołączyć. Dodatkowo poznamy odpowiedzi na pytania, jakie zawody były najbardziej popularne w Zduńskiej Woli, których miejscach mieściły się fabryki, a także omówimy ideę powstania szlaku Fabrycznego w Zduńskiej Woli.

Podczas części warsztatowej poznają nazwy dawnych zawodów i próbują w twórczy sposób połączyć je, aby stworzyć nowy lokalny produkt.

8. Życie społeczne i kulturalne mieszkańców Zduńskiej Woli

Co i kto tworzy życie społeczno – kulturalne miasta? Na spotkaniu poznacie przedmioty, ludzi i miejsca związane z zabawą i sportem. Opowiemy o historii parku miejskiego, pierwszych kinach, a także o różnych stowarzyszeniach, klubach sportowych i kulturalnych, które organizowały rozrywkę w naszym mieście.

Inspirując się przedwojennymi plakatami dotyczącymi rozrywki, uczestnicy przygotują własne plakaty wymyślonego przez siebie wydarzenia.

9. Salonik z I połowy XX w.

W eleganckim saloniku mieszczańskim mieszczą się artefakty związane z modą oraz wyposażeniem wnętrz. Uczestnicy zajęć dowiadują się, do czego mieszczanom służył salon i w jaki sposób zduńskowolanie łączyli swoją wielokulturowość ze stylem, jaki panował w całej Europie I połowy XX w.

Podczas wirtualnego spaceru „odwiedzamy” mieszczańskie wille oraz kamienice, które zachowały się w naszym mieście. Dodatkowo uczestnicy zapoznają się ze sposobami rozpoznawania eksponatów po sygnaturach.

Część warsztatowa polega na stworzeniu kolażu reklamującego modę damską i męską poprzez wykorzystanie kopii fotografii, przedstawiających portrety mieszkańców Zduńskiej Woli z przełomu XIX i XX w.

10. Komiksowa Zduńska Wola

Dzieci poznają postać maszyny Zegarowej Zgrzytusia oraz Stefana Czółenko. Zgrzytuś opowiada o swojej przeszłości i o tym, że nigdy nie miał szansy zostać umieszczony na miejscu, do którego został przeznaczony — nowoczesnej Hali Targowej „Ratuszu”.

Zadaniem uczestników jest stworzenie komiksu pt. „Co by było, gdyby”, opowiadającym o tym, co by się stało, gdyby dawnego ratusza nie wyburzono, a zegar zostałby tam umieszczony. Jak wyglądało, by nowe „życie” maszyny zegarowej, która oglądałaby Zduńską Wolę z najwyższej wieży w mieście? Co by widziała?

 

Efekty:

Efekty projektu mają za zadanie uzmysłowić, iż muzeum jest symbolicznym końcem, ale może też być początkiem życia lokalnej społeczności i ukrytych w nim artefaktów. „Końcem”, gdyż to tu przechowuje się pamiątki z przeszłości, „początkiem”, ponieważ przeszłość inspiruje do podejmowania nowych działań.

Rezultaty:

– integracja społeczności lokalnej wokół historii i tożsamości kulturowej miasta i regionu, wzmacnianie więzi z miejscem zamieszkania i całą przestrzenią miasta;
– zapoznanie uczestników z rolą muzeum jako miejscem kulturotwórczym i rozbudzającym kompetencje twórcze osób zwiedzających;
– ukazanie eksponatów jako nośników treści historycznej, emocjonalnej oraz pozwalającej łączyć pokolenia;
– inspirowanie do twórczej działalności i aktywnego udziału w życiu kulturowym i społecznym, wzrost wiedzy na temat relacji pomiędzy historiami mieszkańców, które składają się na historię lokalną, a historią powszechną i historią Polski;
– integracja podmiotów i wykorzystanie potencjału podmiotów niezwiązanych z badaniem historii do odkrywania tożsamości lokalnej.

Poniżej znajduje się link do reklamy projektu. Można zobaczyć jak wygląda zwiedzanie muzeum z folderem edukacyjnym.

Opracowanie warsztatów: Gabriela Górska