Warsztaty z Folderem Edukacyjnym oraz Interaktywną Mapą

Zwiedzanie Muzeum i warsztaty w ramach projektu „Koniec i początek, czyli nowe historie starych rzeczy” dla uczniów klas I-IV szkół podstawowych

 

„Łowcy Wspomnień” oraz Interaktywna Mapa Zduńskiej Woli

Serdecznie zapraszamy dzieci z klas I-IV wraz z opiekunami do zwiedzania Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola z wykorzystaniem specjalnie przygotowanego folderu edukacyjnego oraz Interaktywnej Mapy Zduńskiej Woli.

Udział w zwiedzaniu w ramach projektu obejmuje 2 wizyty, jednakże nauczyciel może wybrać tylko jedną opcję, w zależności od potrzeb grupy.

 

PIERWSZA WIZYTA – pn: „ŁOWCY WSPOMNIEŃ”

Zwiedzanie Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola ul. Złotnickiego 7.

Zajęcia przeznaczone są dla dzieci, które będą w muzeum pierwszy raz (bądź były kilka lat temu i nie brały udziały zwiedzaniu z folderem edukacyjnym).

Podczas zajęć zwiedzamy muzeum i odszukujemy, ukrytych w salach, zabawnych postaci -„Przewodników Muzeum”. Każde dziecko dostanie folder edukacyjny, w którym znajdują się zagadki i zadania. Za prawidłowo wykonane zadania dzieci otrzymają gadżety w formie zakładek do książek lub przypinek.

Miejsce: Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola ul. Złotnickiego 7
Czas: 1 godz.
Ilość osób: 25 osób
Koszt: 4 zł od osoby (opiekunowie bezpłatnie)

 

DSC 0032

 

DSC 0029

 

Druga Wizyta – Interaktywna Mapa Zwiedzania Zduńskiej Woli

Zajęcia przeznaczone są dla uczniów, którzy byli już w Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola (niekoniecznie w ramach pierwszej wizyty związanej z projektem).

Interaktywna Mapa to 9 tras w formie „wirtualnego spaceru” po ulicach Zduńskiej Woli, a każda z nich dotyczy konkretnego tematu związanego z ekspozycją muzealną.

Do każdej trasy proponujemy odpowiednie zajęcia, które wybiera nauczyciel.
Zajęcia mogą odbywać się w szkole (do ich przeprowadzenia niezbędnie jest udostępnienie przez placówkę edukacyjną TABLICY INTERAKTYWNEJ) lub w Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola. Nauczyciel może wybrać dowolny temat zajęć oraz dowolną ich liczbę. Podczas jednej wizyty omawiamy jedną trasę.

Miejsce: placówka edukacyjna lub Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola

Czas: 1 godz.

Ilość osób: 25 osób

Koszt:

– zajęcia w placówce edukacyjnej (opiekun bezpłatnie) – 8 zł od osoby

– zajęcia w Muzeum – 4 zł od osoby

 

Zajęcia z Interaktywną Mapą Zwiedzania Zduńskiej Woli:

1. WSTĘP

Przeprowadzenie części wspólnej dla wszystkich lekcji, czyli krótkie omówienie idei projektu, powstania „Przewodników” i reprezentowanych przez nich tematów.

2. ZWIEDZANIE INTERAKTYWNEJ MAPY

„Przeprowadzenie” po wybranej trasie i odszukanie wspólnie z uczniami ukrytych na niej treści oraz zagadek.
Ukazanie powiązania pomiędzy eksponatami w muzeum a przestrzenią miasta, z której pochodzą bądź do której nawiązują.

3. CZĘŚĆ WARSZTATOWA

Wykonanie jednego z zadań w formie warsztatowej. Efekty pracy zostaną sfotografowane, a następnie umieszczone na Interaktywnej Mapie, dzięki czemu stworzymy  internetową galerię prac uczestników.

Przewodnicy Mapka

Mapka Stefan Ulica 2 Mapka Stefan Ulica Mapka Stefan Puszeczka

Trasy do wyboru:

1. Archeologia

Na wirtualnej trasie prezentujemy eksponaty archeologiczne znalezione podczas budowania trasy S8, omawiamy tworzywo, z jakiego są zbudowane i to do czego służyły. Uczestnicy poznają budowę osady ludności kultury łużyckiej i pomorskiej, następnie uzupełniają karty pracy dotyczące poznanych zbiorów.

W okresie od kwietnia do czerwca prowadzimy zajęcia w muzeum, tworząc mini stanowiska archeologiczne, które są formą warsztatową dla uczniów.

2. Folklor regionu sieradzkiego i pierwsze wzmianki dotyczące dóbr zduńskowolskich

Zwiedzając wirtualną trasę, poznajemy miejsca związane z dobrami zduńskowolskimi, na moment przed założeniem miasta. Omawiamy folklor wsi regionu sieradzkiego, pierwsze wzmianki o Zduńskiej Woli, najwcześniejszych właścicieli, dawne nazwy ulic oraz miejsc związanych z regionalizmami.

Podczas części warsztatowej poznajemy kilka zabaw ludowych do muzyki regionu sieradzkiego.

3. Miasteczko „Czekay” – początki Zduńskiej Woli

Trasa przybliża początki założenia miasta — historię rodu Złotnickich, powstanie osady Czekay, nadanie praw miejskich Zduńskiej Woli oraz przyjazd osadników do miasta. Dodatkowo na podstawie budowy Zduńskiej Woli omawiamy powstanie budynków i miejsc niezbędnych do życia społeczności lokalnej, t.j.: ratusz, hale targowe, rynek, miejsca rozrywki itp.

W części warsztatowej uczniowie zapoznają się historią znaku Zduńskiej Woli. Dzieci wykorzystując swoją kreatywność, tworzą własny herb,  inspirując się tymi, które posiada Zduńska Wola.

4. Tradycje tkackie

„Spacerując” w wirtualnym świecie poznamy miejsca, w których mieściły się dawniej domy tkaczy i odsłuchamy odgłosów pracy urządzeń, wykorzystywanych do produkcji materiałów oraz omówimy ich funkcje.

Część warsztatowa obejmuje pracę plastyczną. Uczestnicy, wykorzystując nici i sznurki oraz inne materiały, mają za zadanie stworzyć ramę domu tkackiego, która należała do wybranej osoby z przeszłości.

5. Społeczność żydowska Zduńskiej Woli

Na wirtualnej trasie zwiedzamy kamienice, z których pochodzą muzealne eksponaty związane z mieszkańcami pochodzenia żydowskiego. Przeniesiemy się na ul. Sieradzką, gdzie poznamy przedwojenny świat Zduńskiej Woli oczami 12-letniego chłopca.

Historia chłopca o imieniu Natan omawiana jest, nawiązując do akcentów związanych ze zwyczajami kultury żydowskiej. Na zakończenie dzieci zagrają w jedną z najpopularniejszych gier Święta Chanuka — Drejdel, w wersji elektronicznej.

6. Dawna Apteka

Czy na ulicach naszego miasta można znaleźć ślady po dawnych aptekach? Buteleczki z apteki zabiorą uczniów w podróż ich śladami. Uczestnicy zajęć poznają miejsca, w których mieściły się najstarsze składy apteczne, właścicieli oraz budowę dawnych aptek i ich wyposażenie oraz oznakowanie.

W części warsztatowej poznają lecznicze właściwości ziół oraz stworzą własne mikstury.

7. Tradycje przemysłowe i rzemieślnicze

Puszka po czekoladzie o imieniu Zenio oprowadza po mieście szlakiem rzemieślników. Kim byli i co produkowali? Co to jest „cech” i dlaczego warto było do niego dołączyć. Dodatkowo poznamy odpowiedzi na pytania, jakie zawody były najbardziej popularne w Zduńskiej Woli, których miejscach mieściły się fabryki, a także omówimy ideę powstania szlaku Fabrycznego w Zduńskiej Woli.

Podczas części warsztatowej poznają nazwy dawnych zawodów i próbują w twórczy sposób połączyć je, aby stworzyć nowy lokalny produkt.

8. Życie społeczne i kulturalne mieszkańców Zduńskiej Woli

Co i kto tworzy życie społeczno – kulturalne miasta? Na spotkaniu poznacie przedmioty, ludzi i miejsca związane z zabawą i sportem. Opowiemy o historii parku miejskiego, pierwszych kinach, a także o różnych stowarzyszeniach, klubach sportowych i kulturalnych, które organizowały rozrywkę w naszym mieście.

Inspirując się przedwojennymi plakatami dotyczącymi rozrywki, uczestnicy przygotują własne plakaty wymyślonego przez siebie wydarzenia.

9. Salonik z I połowy XX w.

W eleganckim saloniku mieszczańskim mieszczą się artefakty związane z modą oraz wyposażeniem wnętrz. Uczestnicy zajęć dowiadują się do czego mieszczanom służył salon i w jaki sposób zduńskowolanie łączyli swoją wielokulturowość ze stylem, jaki panował w całej Europie I połowy XX w.

Podczas wirtualnego spaceru „odwiedzamy” mieszczańskie wille oraz kamienice, które zachowały się w naszym mieście. Dodatkowo uczestnicy zapoznają się ze sposobami rozpoznawania eksponatów po sygnaturach.

Część warsztatowa polega na stworzeniu kolażu reklamującego modę damską i męską poprzez wykorzystanie kopii fotografii, przedstawiających portrety mieszkańców Zduńskiej Woli z przełomu XIX i XX w.

10. Komiksowa Zduńska Wola

Dzieci poznają postać maszyny Zegarowej Zgrzytusia oraz Stefana Czółenko. Zgrzytuś opowiada o swojej przeszłości i o tym, że nigdy nie miał szansy zostać umieszczony na miejscu, do którego został przeznaczony — nowoczesnej Hali Targowej „Ratuszu”.

Zadaniem uczestników jest stworzenie komiksu pt. „Co by było, gdyby”, opowiadającym o tym, co by się stało, gdyby dawnego ratusza nie wyburzono, a zegar zostałby tam umieszczony. Jak wyglądało, by nowe „życie” maszyny zegarowej, która oglądałaby Zduńską Wolę z najwyższej wieży w mieście? Co by widziała?

 

Efekty:

Efekty projektu mają za zadanie uzmysłowić, iż muzeum jest symbolicznym końcem, ale może też być początkiem życia lokalnej społeczności i ukrytych w nim artefaktów. „Końcem”, gdyż to tu przechowuje się pamiątki z przeszłości, „początkiem”, ponieważ przeszłość inspiruje do podejmowania nowych działań.

Rezultaty:

– integracja społeczności lokalnej wokół historii i tożsamości kulturowej miasta i regionu, wzmacnianie więzi z miejscem zamieszkania i całą przestrzenią miasta;
– zapoznanie uczestników z rolą muzeum jako miejscem kulturotwórczym i rozbudzającym kompetencje twórcze osób zwiedzających;
– ukazanie eksponatów jako nośników treści historycznej, emocjonalnej oraz pozwalającej łączyć pokolenia;
– inspirowanie do twórczej działalności i aktywnego udziału w życiu kulturowym i społecznym, wzrost wiedzy na temat relacji pomiędzy historiami mieszkańców, które składają się na historię lokalną, a historią powszechną i historią Polski;
– integracja podmiotów i wykorzystanie potencjału podmiotów niezwiązanych z badaniem historii do odkrywania tożsamości lokalnej.

Poniżej znajduje się link do reklamy projektu. Można zobaczyć jak wygląda zwiedzanie muzeum z folderem edukacyjnym.

Opracowanie warsztatów: Gabriela Górska

Skip to content
Verified by MonsterInsights