Zamówienia publiczne

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę pawilonu wystawienniczego. Znak sprawy 204.8.2020

Informacja komisji z otwarcia ofert pn: „Budowa Pawilonu Wystawienniczego na potrzeby Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola”

Znak Sprawy MHMZW 204.8.2020

Zamówienie na „Budowę Pawilonu Wystawienniczego na Potrzeby Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola filia Skansen Lokomotyw i Urządzeń Technicznych”

ul. Kolejowa 6

98-220 Zduńska Wola

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami 1,2,3

Ogłoszenie o przetargu

[sangar-slider id=- Select your slider -]

Skip to content
Verified by MonsterInsights