Szkoła podstawowa klasy I-III

Edukacja Wczesnoszkolna

CENNIK:

4 zł od osoby – koszt udziału w lekcjach (z częścią warsztatową), prowadzonych w siedzibie muzeum

8 zł od osoby – koszt udziału w lekcjach (z częścią warsztatową), prowadzonych w szkołach, przedszkolach itp.

8 zł od osoby + 30 zł przewodnik – gry, warsztaty i spacery w przestrzeni miasta

opiekunowie zwolnieni są z opłaty

ZASADY:

  • w jednych zajęciach nie może brać udziału więcej niż 25 dzieci
  • czas trwania zajęć to ok. 45 min
  • zwiedzanie wystawy stałej po raz pierwszy z przewodnikiem jest uznawane za lekcję i występuje pod nazwą „Pierwsza wizyta w muzeum”
  • podczas wyboru innych warsztatów z pakietu, nie oprowadzamy po wystawach stałych muzeum
  • Większość zajęć prowadzimy zarówno w muzeum jak i w wybranych placówce edukacyjnej. Na zajęciach prowadzonych w innym miejscu niż muzeum eksponaty zastępujemy ich fotografiami

 

KONTAKT:

Warsztaty zamawiamy w siedzibie muzeum lub telefonicznie  43 823 48 43

 

REGULAMIN:

Przed zamówieniem lekcji lub warsztatów prosimy o zapoznanie się regulaminem lekcji i warsztatów muzealnych, dostępnych pod poniższym linkiem.

Regulamin lekcji i warsztatów muzealnych 2024

 


I. HISTORIA MIASTA I REGIONU

Dział obejmuje zajęcia o tematyce związanej z historią oraz ważnym osobami dla Zduńskiej Woli i regionu. Dzięki udziałowi w zajęciach u dzieci kształtuje się pojęcie przynależności społecznej do wspólnoty jaka tworzy tzw. „Małą Ojczyznę”. Celem zajęć jest ukazanie, że wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne jest ściśle związane ze zdobywaniem wiedzy o swoich korzeniach i otaczającym nas świecie.

1. PIERWSZA WIZYTA W MUZEUM 

Pierwsza wizyta w Muzeum to nic strasznego. Ważne jest obcowanie z eksponatem, wczucie się w  “klimat” muzeum – skarbca lokalnej historii.

Podczas krótkiej pogadanki muzealnicy przedstawiają na czym polega ich praca, kim jest kustosz i skąd biorą się eksponaty w muzeum.

Podczas zajęć zwiedzamy muzeum i odszukujemy, ukrytych w salach, zabawnych postaci „Przewodników Muzeum”.


2. O TYM JAK ZŁOTNICKI MIASTO NAM ZAŁOŻYŁ

Kto stworzył Zduńską Wolę? Czy mieszkali tu kiedyś rycerze? Co jest potrzebne do stworzenia miasta od podstaw?

Na te i wiele innych pytań odpowiemy podczas wspólnego oglądania kilkuminutowej bajki animowanej opowiadającej o powstaniu Zduńskiej Woli. Bajeczka została stworzona przez dzieci z naszego miasta w 2019 r.

W części warsztatowej zadaniem uczestników będzie wspólne przygotowanie planu budowy Zduńskiej Woli na podstawie oryginalnego aktu założenia miasta z 1825 r.

Dla grup, które nie zwiedzały wcześniej muzeum, proponujemy zwiedzanie sal wystawienniczych, w celu odszukania postaci i obiektów, które widzieliśmy w bajce.


3. PODWÓJNY HERB

Co to takiego jest herb i dlaczego Zduńska Wola ma je aż dwa? Poprzez poznanie elementów herbu oraz innych elementów z wystawy stałej muzeum uczestnicy zapoznają się historią powstania miasta Zduńska Wola i jej wyjątkowego symbolu. Dzieci wykorzystując swoją kreatywność, tworzą herby własnej rodziny, inspirując się tymi, które posiada Zduńska Wola.


4. SYMBOLE NARODOWE. NIEPODLEGŁOŚĆ

Historia polskiej flagi, hymnu i godła związana jest z ważnymi dla naszego kraju wydarzeniami, które warto poznawać już od najmłodszych lat.

W muzeum przechowujemy także pamiątki po wydarzeniach powiązanych z odzyskaniem przez nasz kraj niepodległości m.in:  pamiętniczek 12-letniej dziewczynki. Na podstawie opisów z pamiętniczka poszukamy odpowiedzi na pytanie, czym jest pamięć, tradycja i czego dowiadujemy się na temat wolności z dawnych pamiątek.

W zależności od wieku, dzieci na koniec zajęć będą: rozwiązywać zagadki, kolorować malowanki historyczne, wykonają plakat w formie kolażu lub  podzielą się swoimi przemyśleniami w formie listu do dziewczynki z przeszłości.


5. ARCHEOLOGIA

Na zajęciach stworzymy mini stanowiska archeologiczne. Kopiąc w piasku i badając nasze znaleziska, odpowiemy sobie na pytanie, jak wyglądało życie pradawnych ludzi i czy po Zduńskiej Woli chodziły dinozaury?

Zajęcia z tworzeniem mini wykopalisk odbywają się tylko we wrześniu oraz od kwietnia do czerwca.


II. MUZEUM, JAKO MIEJSCE SPOTKAŃ Z KULTURĄ
W dziale znajdują się zajęcia, które kładą nacisk na ukazanie instytucji muzeum jako miejsca istotnego dla zdobywania wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym czy technicznym. Podczas odkrywania eksponatów na muzealnych salach czy poznawania tajników pracy muzealnika, kształtujemy w dzieciach zrozumienie misji, jaką odgrywa muzeum we współczesnym świecie. Wszystkie zajęcia są przygotowane tak, aby kształtować myślenie naukowe oraz zaspokajać naturalną ciekawość świata, pomóc w odkrywaniu nowych zainteresowań. 

Dodatkowo, poprzez warsztaty ukazujemy, że muzeum może być miejscem do rozwijania wyobraźni i twórczego myślenia.

1. ZDUŃSKOWOLSKIE MEMORY

Prosta gra, która polega na odkrywaniu na czas par obrazków, na których widnieją rysunki muzealnych eksponatów oraz zduńskowolskie zabytki lub inne miejsca charakterystyczne dla naszego miasta. Pozwala ona dzieciom poznać i zapamiętać charakterystyczne punkty Zduńskiej Woli.

Podczas zabawy uczestnicy dowiedzą się również, jaka jest różnica pomiędzy eksponatem a zabytkiem.


2. MOJA KOLEKCJA

Lubicie zbierać pamiątki, a może macie kolekcję pluszowych misiów lub kart z piłkarzami?  Wspólnie poznamy tajemnice tworzenia kolekcji, nauczymy się wypełniać karty naukowego opracowania zbiorów, wykorzystując przyniesione z domu skarby, by na koniec zbudować wspólną miniwystawę.


3. WYOBRAŹ SOBIE EKSPONAT 

Jak dzieci wyobrażają sobie przedmioty, których nigdy nie widziały? Dzieci mają za zadanie uważanie wysłuchać opisu eksponatu, a następnie odzwierciedlić swoje wyobrażenie za pomocą materiałów plastycznych. Kolejnym krokiem będzie spacer po muzeum w poszukiwaniu zgodności prac z określonym muzealium. Wyobraźnia dzieci nie zna granic, więc z pewnością będzie to wspaniała zabawa.


4. TEATR CIENI, CZYLI HISTORIA MIASTA INACZEJ

Znacie już historię powstania Zduńskiej Woli? Chcecie zainspirować się jej prawdziwymi mieszkańcami i stworzyć własne historie?  Zapraszamy do wspólnego rozbudzania wyobraźni.

Uczestnicy zapoznają się z historią i faktami wybranych miejsc i postaci, które następnie posłużą im jako główne punkty tworzonej narracji. Następnie grupa zostaje podzielona na mniejsze zespoły i przy pomocy kostki losuje odpowiedni numer przypadający na rubryki: „Czas”, „Miejsce”, „Bohater” oraz „Wydarzenie”. Z wylosowanych punktów uczestnicy układają krótkie opowiadanie, które następnie mają za zadanie odtworzyć w formie teatrzyku. Postaci i inne rekwizyty wycinają z udostępnionych materiałów. Na koniec każda grupa przedstawia swoje opowiadanie.


5. KOMIKSOWA ZDUŃSKA WOLA

Wybieramy się na wycieczkę w głąb naszej wyobraźni. Tutaj wszystko jest dozwolone: czary, bajkowe postaci i zupełnie inny bieg historii. Najpierw przejrzymy wybrane fotografie związane z powstaniem Zduńskiej Woli i jej życiem społeczno-kulturowym.

Następnie puścimy wodze fantazji i zastanowimy się, co by było, gdyby? Gdyby stary Ratusz był ogromnym laboratorium, a lokomotywy w karsznickim skansenie przenosiły w przyszłość? Wszystko to umieścimy w miniaturowym komiksie o Zduńskiej Woli.


III. ETNOGRAFIA/ANTROPOLOGIA

Istotą lekcji muzealnych jest przekazywanie dzieciom tradycji, które mają wpływ na kształtowanie się ich przynależności społecznej. Na zajęciach zapoznają się ze zwyczajami, wartościami, normami, obyczajami, które można odnaleźć w muzyce, obrzędach, zabawach lub efektach pracy naszych przodków.

1. MAŁY KOLBERG 

To zajęcia muzyczno-ruchowe, na których poznajemy strój ludowy, muzykę i taniec, towarzyszący mieszkańcom Zduńskiej Woli, w czasach gdy miasto było niewielkie i otoczone przez wsie takie, jak: Osmolin, Rozomyśl, Zduny.

Projekt „Mały Kolberg” realizowany jest wspólnie z Instytutem Muzyki i Tańca w ramach działań strategicznych związanych z Rokiem Kolberga przez Fundację Rozwoju Dzieci im. J.A. Komeńskiego oraz Forum Muzyki Tradycyjnej.


2. HAGIOGRAFIA W SZTUCE

Święci z obrazów i obrazków towarzyszą nam od najmłodszych lat. Na zajęciach poznamy przeróżnych patronów i dowiemy się, dlaczego np. św. Krzysztof niesie po małego Jezusa na ramieniu, a św. Franciszka poznamy po towarzyszących mu zwierzętach. Inspirując się zbiorami muzeum, stworzymy własne dzieła, pilnując kompozycji i symetrii.

3. ZAKUPY NA RYNKU 

Na dawnym Rynku w Zduńskiej Woli pod Ratuszem odbywały się niegdyś jarmarki. Dzieci poznają przedstawicieli ginących zawodów i ich wyroby, poprzez zabawę w zakupy u tkacza, bednarza, kowala, rymarza, aptekarza czy czapnika. Na zakończenie wymyśla całkiem nowy produkt, powstały z połączenia dwóch dawnych zawodów.


4. DAWNE GRY I ZABAWY

To, co wszystkie dzieci lubią najbardziej, czyli zabawki. Z czego były zrobione laleczki lub piłka? Uczestnicy oglądają dawne zabawki ze zbiorów muzeum, słuchają wywiadów przeprowadzonych z najstarszymi zduńskowolanami, którzy opowiadali o czasach dzieciństwa. Mają również możliwość zagrać w gry, w które grało się dawniej np.: przedwojenna „Loteryjka” lub bardziej współczesne „Klasy”, „Kapsle” itp.


5. MOJE KORZENIE

Dlaczego warto zbierać pamiątki po dziadku i babci? Na zajęciach poszukamy wspólnie rodzinnych korzeni. Pomogą nam w tym rzeczy przyniesione z domu przez dzieci, a także muzealia takie jak: fotografie rodzinne i pamiętniki. Na koniec stworzymy swoje drzewo genealogiczne.


6. ŚWIĘTOWANIE. BOŻE NARODZENIE lub WIELKANOC

Zajęcia składają się z dwóch części: teoretycznej, która obejmuje prezentację multimedialną oraz praktycznej, podczas której uczestnicy wykonują prace plastyczne związane z ludowymi obrzędami Świąt Wielkiej Nocy lub Świąt Bożego Narodzenia w Polsce. Na zajęciach powstają m.in.: stroje kolędników oraz kartki z życzeniami świątecznymi inspirowane przedwojennymi pocztówkami.


7. ZAPUSTY, CZYLI KARNAWAŁ NA LUDOWO

Na spotkaniu porozmawiamy o tym, czym różnił się Karnawał od Zapustów, po co ludzie potrzebowali zabawy w środku zimy i dlaczego musieli ją zakończyć. Dowiemy się, kim jest Migdałowy Król i kto zabijał grajka? Odkryjemy symbole magiczne, które od prawieków istnieją do dziś. Zapoznamy się z tradycjami związanymi z okresem zapustów i karnawału, a także zobaczymy archiwalne zdjęcia mieszkańców Zduńskiej Woli w strojach karnawałowych.

W części warsztatowej stworzymy maski lub pobawimy się w muzealne zabawy karnawałowe.


III. WIELOKULTUROWOŚĆ

Na zajęciach poświęconych wielokulturowości dzieci w wieku wczesnoszkolnym mają szansę zapoznać się z różnorodnością świata kulturowego osób, które tworzyły Zduńską Wolę. Poznając pamiątki pozostawione przez dawnych osadników, dowiadują się o równości praw ludzi różnych narodowości. Przybliżając dzieciom wytwory szeroko pojętej kultury, która miała wpływ na Zduńską Wolę, staramy się rozwijać postawę ich poszanowania.

1. LITERY 3 KULTUR

Co wyróżnia inne kultury? Jak to się stało, że w Zduńskiej Woli mieszkało dużo osób z innych krajów? Na zajęciach odkrywamy pamiątki po ludziach trzech kultur, którzy przed wojną mieszkali w naszym mieście. Dzieci wykorzystują szablony i malowanki do poznania pisma hebrajskiego, jidysz, gotyku oraz polskiej przedwojennej kaligrafii.

2. KUCHNIA 3 KULTUR

Kulturę może wyróżniać to, co gotujemy, jemy i w jaki sposób to robimy. Poznawanie różnorodnych potraw jest częścią poznawania danej kultury. Czy wiecie, że różne mogą być nazwy tych samych dań, a czasem znane nam na co dzień jedzenie, pochodzi z zupełnie innego kraju? Na zajęciach poznamy tajniki przepisów wielokulturowej Zduńskiej Woli. Wykorzystując różne techniki plastyczne, przygotujemy „potrawy” oraz całą zastawę (kubeczki, talerzyki, sztućce) charakterystyczne dla danej narodowości.


IV. ARCHITEKTURA

Poznawanie tajników architektury zarówno tej dużej, jak i małej, to sposób na wprowadzanie uczniów w świat wartości estetycznych, których poznanie następnie w dorosłym życiu może zaprocentować świadomym odbiorem i poszanowaniem otaczającego nas dziedzictwa kulturowego.

1. DETALE MAŁEJ ARCHITEKTURY

Każdego z nas otacza architektura i jej detale. Dlatego ważne, by poznawać już od najwcześniejszych lat jej wartość i piękno. Na zajęciach nauczymy się trudnych z pozoru pojęć, takich jak: przestrzeń miasta, architektura, detale architektury oraz nazw zawodów, które są z nimi związane. Przyjrzymy się dawnemu i obecnemu wyglądowi Zduńskiej Woli, omówimy różnice i podobieństwa, by następnie samodzielnie zaprojektować drzwi, klamkę lub kłódkę za pomocą techniki kolażu.


V. GRY TERENOWE/SPACERY

Zwiedzanie przestrzeni miasta w aktywny sposób, podczas którego dzieci poznają historię miasta, a rozwiązując zagadki i zadania uczą się współpracy.

1. GRA TERENOWA  „TAJEMNICE ZDUŃSKIEJ WOLI”

Podczas spaceru po niewielkim obszarze poznajemy najbardziej charakterystyczne punkty związane z historią Zduńskiej Woli: dworek Stefana Złotnickiego, domy tkaczy, kościoły oraz dawny Rynek. W trakcie spaceru dzieci poznają ich historię, a także ciekawostki i tajemnice związane z budynkami i postaciami ważnymi dla naszego miasta.

Podczas wycieczki uczestnicy rozwiązują zagadki i zadania.

Czas trwania ok. 1,5 godz.


2. ZAGADKOWY SZLAK FABRYCZNY 

Spacer Zduńskowolskim Szlakiem Fabrycznym, podczas którego dzieci zapoznają się historia fabryk, ich właścicieli w aktywny sposób, losując zadania i rozwiązując zagadki.

Czas trwania ok. 1,5 godz.

 

Skip to content
Verified by MonsterInsights