Edukacja przedszkolna

Blog 1

CENNIK:

4 zł od osoby – koszt udziału w lekcjach (z częścią warsztatową), prowadzonych w siedzibie muzeum

8 zł od osoby – koszt udziału w lekcjach (z częścią warsztatową), prowadzonych w szkołach, przedszkolach itp.

8 zł od osoby + 30 zł przewodnik – gry, warsztaty i spacery w przestrzeni miasta

opiekunowie zwolnieni są z opłaty

ZASADY:

  • w jednych zajęciach nie może brać udziału więcej niż 25 dzieci
  • czas trwania zajęć to ok. 45 min
  • zwiedzanie wystawy stałej po raz pierwszy z przewodnikiem jest uznawane za lekcję i występuje pod nazwą „Pierwsza wizyta w muzeum”
  • podczas wyboru innych warsztatów z pakietu, nie oprowadzamy po wystawach stałych muzeum
  • Większość zajęć prowadzimy zarówno w muzeum jak i w wybranych placówce edukacyjnej. Na zajęciach prowadzonych w innym miejscu niż muzeum eksponaty zastępujemy ich fotografiami

 

KONTAKT:

Warsztaty zamawiamy w siedzibie muzeum lub telefonicznie  43 823 48 43.

REGULAMIN:

Przed zamówieniem lekcji lub warsztatów prosimy o zapoznanie się regulaminem lekcji i warsztatów muzealnych, dostępnych pod poniższym linkiem.

Regulamin lekcji i warsztatów muzealnych 2024

 


I. HISTORIA MIASTA I REGIONU
Dział obejmuje zajęcia o tematyce związanej z historią oraz ważnym osobami dla Zduńskiej Woli i regionu.

Dzięki udziałowi w zajęciach u dzieci kształtuje się pojęcie przynależności do społeczności lokalnej, która tworzy tzw. “Małą Ojczyznę”.


 

1.  PIERWSZA WIZYTA W MUZEUM

Pierwsza wizyta w Muzeum to nic strasznego. Ważne jest obcowanie z eksponatem, wczucie się w  „klimat” muzeum – skarbca lokalnej historii.

Podczas krótkiej pogadanki muzealnicy przedstawiają na czym polega ich praca, kim jest kustosz i skąd biorą się eksponaty w muzeum.

Podczas zajęć zwiedzamy muzeum i odszukujemy, ukrytych w salach, zabawnych postaci „Przewodników Muzeum”.


2. O TYM JAK ZŁOTNICKI MIASTO NAM ZAŁOŻYŁ

Kto stworzył Zduńską Wolę? Czy mieszkali tu kiedyś rycerze? Co jest potrzebne do stworzenia miasta od podstaw?

Na te i wiele innych pytań odpowiemy podczas wspólnego oglądania kilkuminutowej bajki animowanej opowiadającej o powstaniu Zduńskiej Woli.

Następnie wspólne przygotujemy plan budowy Zduńskiej Woli na podstawie oryginalnego aktu założenia miasta z 1825 r.


3. PODWÓJNY HERB

Czym jest herb i dlaczego Zduńska Wola ma je aż dwa?

Poprzez poznanie elementów herbu oraz innych elementów z wystawy stałej muzeum uczestnicy zapoznają się z historią symbolu miasta Zduńska Wola. Dzieci wykorzystując swoją kreatywność, tworzą herby własnej rodziny, inspirując się tymi, które posiada Zduńska Wola.


4. SYMBOLE NARODOWE. NIEPODLEGŁOŚĆ

Historia polskiej flagi, hymnu i godła związana jest z ważnymi dla naszego kraju wydarzeniami, które warto poznawać już od najmłodszych lat.

W muzeum przechowujemy także pamiątki po wydarzeniach powiązanych z odzyskaniem przez nasz kraj niepodległości m.in:  pamiętniczek 12-letniej dziewczynki. Na podstawie opisów z pamiętniczka poszukamy odpowiedzi na pytanie, czym jest pamięć, tradycja i czego dowiadujemy się na temat wolności z dawnych pamiątek.

W zależności od wieku, dzieci na koniec zajęć będą: rozwiązywać zagadki, kolorować malowanki historyczne lub wykonają plakat w formie kolażu.


5.  ARCHEOLOGIA

Na zajęciach stworzymy mini stanowiska archeologiczne. Kopiąc w piasku i badając nasze znaleziska, odpowiemy sobie na pytanie, jak wyglądało życie pradawnych ludzi i czy po Zduńskiej Woli chodziły dinozaury?

Zajęcia z tworzeniem mini wykopalisk odbywają się tylko przy ładnej pogodzie we wrześniu i październiku oraz od kwietnia do czerwca.


II. MUZEUM, JAKO MIEJSCE SPOTKAŃ Z KULTURĄ
W dziale znajdują się zajęcia, które kładą nacisk na ukazanie instytucji muzeum jako miejsca istotnego dla zdobywania wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym czy technicznym. Podczas odkrywania eksponatów na muzealnych salach lub poznawaniu tajników pracy muzealnika, kształtujemy w dzieciach zrozumienie misji, jaką odgrywa muzeum we współczesnym świecie. Co więcej, poprzez warsztaty ukazujemy, że muzeum może być miejscem do rozwijania wyobraźni i twórczego myślenia.


 

1.  MOJA KOLEKCJA

Lubicie zbierać pamiątki, a może macie kolekcję pluszowych misiów lub kart z piłkarzami?  Wspólnie poznamy tajemnice tworzenia kolekcji, zobaczymy jak wypełnia się karty naukowego opracowania zbiorów, następnie wykorzystując przyniesione z domu skarby zbudujemy wspólnie miniwystawę.


2. WYOBRAŹ SOBIE EKSPONAT 

Jak dzieci wyobrażają sobie przedmioty, których nigdy nie widziały? Dzieci mają za zadanie uważanie wysłuchać opisu eksponatu, a następnie odzwierciedlić swoje wyobrażenie za pomocą materiałów plastycznych. Kolejnym krokiem będzie spacer po muzeum w poszukiwaniu zgodności prac z określonym muzealium. Wyobraźnia dzieci nie zna granic, więc z pewnością będzie to wspaniała zabawa.


3. ZDUŃSKOWOLSKIE MEMORY 

Prosta gra, która polega na odkrywaniu na czas par obrazków, na których widnieją rysunki muzealnych eksponatów, zduńskowolskie zabytki lub inne miejsca charakterystyczne dla naszego miasta. Pozwala ona dzieciom poznać i zapamiętać symbole Zduńskiej Woli.
Podczas zabawy uczestnicy dowiedzą się również, jaka jest różnica pomiędzy eksponatem a zabytkiem oraz poznają sposoby pozyskiwania zbiorów.


III. ETNOGRAFIA/ANTROPOLOGIA
Istotą lekcji muzealnych jest przekazywanie dzieciom tradycji, które mają wpływ na kształtowanie się ich przynależności społecznej. Na zajęciach zapoznają się ze zwyczajami, wartościami, normami, obyczajami, które można odnaleźć w muzyce, obrzędach, zabawach lub efektach pracy naszych przodków.


1. MAŁY KOLBERG

Myślą przewodnią zajęć jest zapoznanie najmłodszych zarówno z postacią Oskara Kolberga (polskiego folklorysty, etnografa i kompozytora), jak i miejscowym folklorem – głównie zaś ludowym strojem i kulturą w postaci śpiewu, tańca oraz pewnych zachowań.

Projekt „Mały Kolberg” realizowany jest wspólnie z Instytutem Muzyki i Tańca w ramach działań strategicznych związanych z Rokiem Kolberga przez Fundację Rozwoju Dzieci im. J.A. Komeńskiego oraz Forum Muzyki Tradycyjnej.


2. ŚWIĘTOWANIE. BOŻE NARODZENIE, WIELKANOC

Zajęcia składają się z dwóch części: teoretycznej, która obejmuje prezentację multimedialną oraz praktycznej, podczas której uczestnicy wykonują prace plastyczne związane z ludowymi obrzędami Świąt Wielkiej Nocy lub Świąt Bożego Narodzenia w Polsce.

Na zajęciach powstają m.in.: stroje kolędników oraz kartki z życzeniami świątecznymi inspirowane przedwojennymi pocztówkami.


3. ZAKUPY NA RYNKU

Na dawnym Rynku w Zduńskiej Woli pod Ratuszem odbywały się niegdyś jarmarki. Dzieci poznają przedstawicieli ginących zawodów i ich wyroby poprzez zabawę w zakupy u tkacza, bednarza, kowala, rymarza, aptekarza czy czapnika.

Na zakończenie każdy uczestnik stworzy projekty ubranek, wykorzystując kopie wzorów tkanin z lokalnych fabryk.


4. DAWNE GRY I ZABAWY

To, co wszystkie dzieci lubią najbardziej, czyli zabawki. Z czego były zrobione laleczki lub piłka? Uczestnicy oglądają dawne zabawki ze zbiorów muzeum, słuchają wywiadów przeprowadzonych z najstarszymi zduńskowolanami, którzy opowiadali o czasach dzieciństwa. Mają również możliwość zagrać w gry, w które grało się dawniej np.: przedwojenną „Loteryjkę” lub bardziej współczesne „Klasy”, „Kapsle” itp.


5. HAGIOGRAFIA W SZTUCE

Święci z obrazów i obrazków towarzyszą nam od najmłodszych lat. Na zajęciach poznamy przeróżnych patronów i dowiemy się, dlaczego np.: św. Krzysztof niesie małego Jezusa na ramieniu, a św. Franciszka poznamy po towarzyszących mu zwierzętach. Inspirując się zbiorami muzeum, stworzymy własne dzieła pilnując kompozycji i symetrii.


6.  MOJE KORZENIE

Dlaczego warto zbierać pamiątki po dziadku i babci? Na zajęciach poszukamy wspólnie rodzinnych korzeni. Pomogą nam w tym pamiątki przyniesione z domu przez dzieci, a także muzealia takie jak: fotografie rodzinne i pamiętniki.

Na koniec stworzymy swoje drzewo genealogiczne.


7. ZAPUSTY, CZYLI KARNAWAŁ NA LUDOWO

Na spotkaniu porozmawiamy o tym, czym różnił się Karnawał od Zapustów, po co ludzie potrzebowali zabawy w środku zimy i dlaczego musieli ją zakończyć. Dowiemy się, kim jest Migdałowy Król i kto zabijał grajka? Odkryjemy symbole magiczne, które od prawieków istnieją do dziś. Zapoznamy się z tradycjami związanymi z okresem zapustów i karnawału, a także zobaczymy archiwalne zdjęcia mieszkańców Zduńskiej Woli w strojach karnawałowych.

W części warsztatowej stworzymy maski lub pobawimy się w muzealne zabawy karnawałowe.

 


IV. WIELOKULTUROWOŚĆ
Na zajęciach poświęconych wielokulturowości dzieci w wieku przedszkolnym mają szansę zapoznać się z różnorodnością świata kulturowego osób, które tworzyły Zduńską Wolę. Poznając pamiątki pozostawione przez dawnych osadników, dowiadują się o równości praw ludzi różnych narodowości oraz pięknie wytworów szeroko pojętej kultury, która miała wpływ na Zduńską Wolę.


1. LITERY 3 KULTUR 

Co wyróżnia inne kultury? Jak to się stało, że w Zduńskiej Woli mieszkało dużo osób z innych krajów? Na zajęciach odkrywamy pamiątki po ludziach trzech kultur, którzy przed wojną mieszkali w naszym mieście. Dzieci wykorzystują szablony i malowanki do poznania pisma hebrajskiego, jidysz, gotyku oraz polskiej przedwojennej kaligrafii.


2. KUCHNIA 3 KULTUR 

Kulturę może wyróżniać to, co gotujemy, jemy i w jaki sposób to robimy. Poznawanie różnorodnych potraw jest częścią poznawania danej kultury. Czy wiecie, że różne mogą być nazwy tych samych dań, a czasem znane nam na co dzień jedzenie, pochodzi z zupełnie innego kraju?

Na zajęciach poznamy tajniki przepisów wielokulturowej Zduńskiej Woli. Wykorzystując różne techniki plastyczne, przygotujemy „potrawy” oraz całą zastawę (kubeczki, talerzyki) charakterystyczne dla danej narodowości.


V. ARCHITEKTURA/PRZESTRZEŃ MIASTA
Poznawanie tajników architektury zarówno tej dużej, jak i małej, to sposób na wprowadzanie dzieci w świat wartości estetycznych, których poznanie następnie w dorosłym życiu może zaprocentować świadomym odbiorem i poszanowaniem otaczającego nas dziedzictwa kulturowego.


1. DETALE MAŁEJ ARCHITEKTURY

Każdego z nas otacza architektura i jej detale. Dlatego ważne, by poznawać już od najmłodszych lat jej wartość i piękno. Na zajęciach nauczymy się trudnych z pozoru pojęć, takich jak: przestrzeń miasta, architektura, detale architektury oraz nazw zawodów, które są z nimi związane.

Przyjrzymy się dawnemu i obecnemu wyglądowi Zduńskiej Woli, omówimy różnice i podobieństwa, by następnie samodzielnie zaprojektować drzwi, klamkę lub kłódkę za pomocą techniki kolażu.


V. GRY TERENOWE/SPACERY

Zwiedzanie przestrzeni miasta w aktywny sposób, podczas którego dzieci poznają historię miasta, a rozwiązując zagadki i zadania uczą się współpracy.

1. WYCIECZKA  PO MIEŚCIE  „TAJEMNICE ZDUŃSKIEJ WOLI”

Podczas spaceru po niewielkim obszarze poznajemy najbardziej charakterystyczne punkty związane z historią Zduńskiej Woli: dworek Stefana Złotnickiego, domy tkaczy, kościoły oraz dawny Rynek. W trakcie spaceru dzieci poznają ich historię, a także ciekawostki i tajemnice związane z budynkami i postaciami ważnymi dla naszego miasta.

Podczas wycieczki uczestnicy rozwiązują zagadki i zadania.

Czas trwania ok. 1,5 godz.

Skip to content
Verified by MonsterInsights