KLUB ODKRYWCÓW. PASJE. HISTORIE. SKARBY.

Ideą klubu jest integracja środowiska poszukiwaczy, badaczy, amatorów i profesjonalistów zajmujących się lokalną, ogólnopolską oraz światową historią (bez określania przedziału historycznego). Członkowie będą mieli możliwość wygłaszania referatów na dowolnie wybrany temat historyczny. Integralną i istotną częścią działalności klubu będą objazdy studyjne.

Muzeum podpisało umowę z Łódzkim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, dzięki czemu zostało wybrane jako jedyna placówka z powiatu zduńskowolskiego i łaskiego, która ma pierwszeństwo przy przyjmowaniu depozytów archeologicznych pozyskanych w trakcie prac badawczych i przypadkowych odkryć. Muzeum współpracuje z Łódzkim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków już od wielu lat, przyjmując depozyty z prac ratowniczych i badań archeologicznych.

Ze względu na zmianę przepisów ustawy o ochronie zabytków chcielibyśmy służyć radą, pomocą i opieką merytoryczną wszystkim miłośnikom historii posiadających pasję odkrywcy.

Plan pracy Klubu pojawi się wkrótce.

A5 X 20 Przód 1
Skip to content
Verified by MonsterInsights