Cennik usług

ZASADY UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW

Zbiory udostępnia się na podstawie pisemnego zamówienia skierowanego do Dyrekcji Muzeum.
Zamówienie powinno zawierać dane osoby zamawiającej: imię i nazwisko (nazwa firmy), adres, telefon kontaktowy (NIP w przypadku osób prawnych)
Rodzaj, format, nazwa dzieła np. w przypadku obrazów: autor, tytuł, nr inwentarza oraz sposób wykorzystania zdjęcia.
Zbiory nie będące własnością Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola, udostępniamy po uzyskaniu pisemnej zgody ich właściciela.
Przy zamówieniach większej ilości zdjęć ceny usług mogą być ustalane w drodze negocjacji zainteresowanych stron.
Muzea zwolnione są z opłat za zgodę na publikację w poszczególnych rodzajach wydawnictw.

CENNIK USŁUG

Zdjęcia w technice cyfrowej
rozdzielczość optyczna źródła (matrycy fot.) 6 mln piks. 8 mln piks. powyżej 8 mln piks.
Cena 20 zł 30 zł 50 zł
Digitalizacja dokumentów, zdjęć, negatywów
format A5
tiff, 300 dpi
A4
tiff, 300 dpi
A3
tiff, 300 dpi
10×15
tiff, 300 dpi
cena 15 zł 20 zł 30 zł 10 zł
Wydruk barwny z drukarki
format 13x18cm 18x24cm 24x30cm 29x40cm
cena 10 zł 20 zł 30 zł 40 zł

CENNIK OPŁAT
ZA ZGODĘ NA JEDNORAZOWĄ PUBLIKACJĘ
W WYDAWNICTWACH KOMERCYJNYCH

Wydawnictwa książkowe
naukowe, podręczniki popularno-naukowe albumy, encyklopedie
w środku na okładce w środku na okładce w środku na okładce
50 zł 100 zł 80 zł 160 zł 150 zł 300 zł
Wydawnictwa prasowe
magazyny ilustrowane dzienniki magazyny naukowe
w środku na okładce w środku na okładce w środku na okładce
200 zł 500 zł 100 zł 200 zł 100 zł 200 zł
Inne wydawnictwa prasowe i poligraficzne
nakład 1 tys. szt. 2 tys. szt. 3 tys. szt. 5 tys. szt. 10 tys. szt.
kalendarze jednoplanszowe 500 zł 600 zł 700 zł 800 zł 1000 zł
kalendarze wieloplanszowe 300 zł 400 zł 500 zł 600 zł 800 zł
kalendarze biurkowe 200 zł 300 zł 400 zł 500 zł 700 zł
plakaty 600 zł 700 zł 800 zł 900 zł 1100 zł
pocztówki, karty okolicznościowe 200 zł 300 zł 400 zł 500 zł 700 zł
wizytówki 100 zł 200 zł 300 zł 400 zł 600 zł
inne druki jednostronne 300 zł 400 zł 500 zł 600 zł 800 zł
inne druki wielostronne 200 zł 300 zł 400 zł 500 zł 700 zł
Produkty
opakowania, etykiety produktów handlowych produkty handlowo – reklamowe
4 000 zł/rok 6 000 zł/rok
Media elektroniczne
reklama telewizyjna
region kraj świat
2 000 zł/m-c 5 000 zł/m-c 10 000 zł/m-c
internet, pozostałe media
reklama publikacje naukowe publikacje popularno-naukowe
2 000 zł/m-c 100 zł/rok 200 zł/rok
filmowanie
programy popularno-naukowe publikacje naukowe, edukacyjne
500 zł/godz. 300 zł/godz.

Wykorzystanie materiałów do prac dyplomowych, licencjackich i magisterskich – 50% ceny.

Na podstawie art. 25a. pkt. 3 Ustawy z dnia 21 listopada 1996 r.o muzeach (Dz. U. z dnia 20 stycznia 1997 r. Nr 5, poz. 24 z późn. zm.).
Wysokość opłat, o których mowa w ust. 2, ustala dyrektor muzeum.
W uzasadnionych przypadkach dyrektor muzeum może ustalić opłatę ulgową lub zwolnić z opłaty.

ZAMÓWIENIA NALEŻY SKŁADAĆ NA FORMULARZACH.
W CELU OTRZYMANIA FORMULARZA ZAMÓWIEŃ PROSIMY O KONTAKT Z MUZEUM.

Usługi dodatkowe

  • Możliwość płatności kartą
  • Wykonywanie skanów archiwalnych dokumentów oraz fotografii
  • Wykonywanie kopii archiwalnych dokumentów oraz fotografii zapisanych na nośniku cyfrowym
  • Usługi kserograficzne oraz wydruki.

Pełny wykaz usług wraz z cennikiem i regulaminem znajduje się na Biuletynie Informacji Publicznej Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola.

CENNIK WCHODZI W ŻYCIE Z DNIEM 1 KWIETNIA 2013 ROKU.

Skip to content
Verified by MonsterInsights