Powrót do Lekcje i warsztaty muzealne – zasady korzystania, cennik

Szkoły ponadpodstawowe

1

Wszystkie zajęcia odbywające się w muzeum mają za zadanie wspierać aktywność i samodzielność uczniów oraz pobudzać ciekawość w wybranych tematach.

Wspomagają w rozwoju intelektualnym, estetycznym, emocjonalnym, etycznym, oraz społecznym. Dlatego podczas edukacji muzealnej wykorzystujemy metody oraz techniki z zakresu plastyki, muzyki czy form teatralnych.

Podczas działań indywidualnych oraz grupowych motywujemy do zadawania pytań i wysnuwania samodzielnych wniosków. W edukacji muzealnej dotyczącej historii Zduńskiej Woli i regionu, która pomaga w rozwoju społecznym, kładziemy nacisk na kształtowanie postawy obywatelskiej i poczucie własnej tożsamości.

Rozumiemy ją jako pochodną świadomie przyswajanej wiedzy o tradycji i kulturze własnego narodu, której efektem jest ich poszanowanie. To samo dotyczy poszanowania kultur i tradycji dla innych narodów.


I. HISTORIA MIASTA I REGIONU/LUDZIE I WYDARZENIA

Dział obejmuje zajęcia o tematyce związanej z historią oraz ważnym osobami dla Zduńskiej Woli i regionu. Dzięki udziałowi w zajęciach u uczestników kształtuje się pojęcie przynależności społecznej do wspólnoty jaka tworzy tzw. “Małą Ojczyznę”. Celem zajęć jest ukazanie, że wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne jest ściśle związane ze zdobywaniem wiedzy o swoich korzeniach i otaczającym nas świecie.


1.  PIERWSZA WIZYTA W MUZEUM. HISTORIA ZDUŃSKIEJ WOLI W PIGUŁCE
Zwiedzanie muzeum z przewodnikiem to moment, żeby poznać historię Zduńskiej Woli, a także, dowiedzieć skąd biorą się w nim eksponaty i na czym polega praca muzealnika.


2. PODWÓJNY HERB

Co to takiego jest herb i dlaczego Zduńska Wola ma je aż dwa? Poprzez poznanie elementów herbu oraz innych elementów z wystawy stałej muzeum uczestnicy zapoznają się historią powstania miasta Zduńska Wola i jej wyjątkowego symbolu.

Wykorzystując swoją kreatywność tworzą herby własnej rodziny, inspirując się tymi, które posiada Zduńska Wola, z uwzględnieniem zasad heraldyki.


3. KOMIKSOWA ZDUŃSKA WOLA

Wybieramy się na wycieczkę w głąb naszej wyobraźni. Najpierw przejrzymy wybrane fotografie związane z powstaniem Zduńskiej Woli i jej życiem społeczno-kulturowym.

Następnie puścimy wodze fantazji i zastanowimy się co by było, gdyby? Gdyby np.: stary Ratusz był ogromnym, tajemniczym laboratorium lub lokomotywy w Skansenie Lokomotyw przenosiły w przyszłość? Wszystko to umieścimy w mini komiksie o Zduńskiej Woli.


4. ARCHEOLOGIA

Na zajęciach stworzymy mini stanowiska archeologiczne. Kopiąc w piasku i badając eksponaty znalezione na terenie Zduńskiej Woli i regionu odpowiemy sobie na pytanie, jak wyglądało życie pradawnych ludzi.


5. MIEJSCE, W KTÓRYM MIESZKAM – prezentacja filmu i dyskusja

“Miejsce, w którym mieszkam” to film, którego narratorami oraz aktorami zostali mieszkańcy Zduńskiej Woli. Istotą filmu jest przedstawienie sposobu, w jaki (w zależności od etapu budowy miasta) lokalna społeczność kształtowała przestrzeń według własnych potrzeb sakralnych, rozrywkowych, zawodowych. Jest to edukacyjna opowieść o przestrzeni budowanej przez wielokulturową, industrialną społeczność i jej wpływie na kolejne pokolenia w ciągu dwóch wieków.

Czas ok. 1,5 godziny.

Uczniowie dowiadują się również o idei projektu „Muzeum to ja!”. Po filmie następuje dyskusja na temat Zduńskiej Woli, jej przemian i procesów, które wpłynęły na jej rozwój.


5.  MIASTO DWÓCH HERBÓW – gra planszowa

Uczestnicy poznają zasady i cel gry oraz historię Zduńskiej Woli i punktów zawartych w grze.

Następnie uczestnicy grę, która polega na przejściu 40 pól w różnych etapach historycznych (od 1825 roku do współczesności). Każde pole reprezentuje autentyczne miejsce związane z historią Zduńskiej Woli, które można zakupić i nim zarządzać. W zależności od etapu historycznego dane miejsce zmienia swoje funkcje, zgodnie z faktami historycznymi. Uczestnicy gry poznają historię najważniejszych budynków Zduńskiej Woli, w zależności od etapu historycznego. Dodatkowo na uczestników czekają wydarzenia losowe oraz szanse na rozwój.

Dzięki temu uczestnicy uczą się, że wydarzenia historyczne wpływają na losy mieszkańców, a szanse pozwalają zdobyć Punkty Rozwoju, dzięki którym wygrywa się grę.

Gra „Miasto Dwóch Herbów” pozwala nie tylko poznać najważniejsze budynki, instytucje i miejsca dla miasta, ale także zwraca uwagę na wydarzenia gospodarczo – polityczne, które miały istotny wpływ na rozwój Zduńskiej Woli. Gra dokładnie ukazuje, iż pomimo znajomości historii budynków i miejsc, zdarzają się wydarzenia, które mogą odwrócić losy mieszkańców. Istotne jest więc takie zarządzanie kapitałem, tak, żeby jak najlepiej wykorzystywać szanse i nie dać się przeciwnościom losu. Grę wygrywa ta osoba, która zdobędzie najwięcej Punktów Rozwoju.

Czas 2 godz.


6. TRZY HISTORIE O WOLNOŚCI. I WOJNA ŚWIATOWA, ODRADZANIE PAŃSTWA POLSKIEGO

100 lat temu dwunastoletnia dziewczynka w swoim pamiętniczku opisała przebieg działań wojennych w Zduńskiej Woli. Wspominała wkraczające wojska, latające aeroplany, rekwirowanie ze zduńskowolskich mieszkań cennych przedmiotów.

Na podstawie tych opisów oraz innych eksponatów z muzeum (albumu z fotografiami Ignacego Boernera – najbliższego współpracownika Józefa Piłsudskiego, albumu z rysunkami Henryka Ciesielskiego – Legionisty internowanego w obozie w Szczypiornie) postaramy się odtworzyć przebieg wydarzeń widziany oczami dziecka oraz oczami dorosłych.

Poszukamy odpowiedzi na pytanie czym jest pamięć i tradycja, czym różni mikrohistoria od makrohistorii, co to takiego jest historia mówiona i przede wszystkim czego dowiadujemy się na temat wolności.

Swoje przemyślenia zamieścimy w listach do dziewczynki z przeszłości, Legionisty walczącego na froncie oraz i pułkownika Wojska Polskiego odpowiedzialnego za ustalanie granic. 


7. AKOWCY

W jaki sposób zorganizować ruch oporu w okupowanym państwie? Jak przekazywać sobie tajne informacje, jak zdobywać broń, leki czy pożywienie? Czy na terenie Zduńskiej Woli istniało Polskie Państwo Podziemne?

Uczniowie odpowiedzą na te pytania na podstawie poznawania lokalnej historii m.in.: wsłuchując się w teksty piosenek, które zostały nagrane na tę okazję.

Efektem zajęć będzie stworzenie plakatów, ulotek, obwieszczeń, inspirując się tymi powstającymi w Zduńskiej Woli, które w zakodowany sposób przekażą pozostałym uczestnikom odpowiednie informacje.


8. GRYPSY. ŻOŁNIERZE WYKLĘCI W ZDUŃSKIEJ WOLI

Na warsztatach podejmiemy się odtworzenia sytuacji w jakiej znaleźli się członkowie organizacji „KATYŃ” założonej w 1947 roku.

Przygotowaliśmy dla uczestników scenariusz dramy, w której uczniowie wykorzystają tą metodę pracy do wcielenia się w role członków antykomunistycznej organizacji, m.in. Stefana Misiaka ps.”Kubuś” ze Zduńskie Woli” a także ich przyjaciół i innych osób biorących udział w wydarzeniach z tamtych czasów.

Dzięki takim działaniom, mamy możliwość spojrzenia z dystansu i przeanalizowania sytuacji problemowych, nazwania emocji, które towarzyszą uczestnikom, zrozumienia lepiej tego, co mogło wpływać na decyzje podejmowane przez rzeczywiste postaci.


9.  17 WRZEŚNIA – ŚWIATOWY DZIEŃ SYBIRAKA

Lekcja na której podejmujemy temat napaści ZSRR na Polskę, losy Polaków zesłanych na Syberię z naciskiem na historie zduńskowolan. 


10. OFIARY ZBRODNI KATYŃSKIEJ

Lekcja poświęcona wydarzeniom, które doprowadziły do zbrodni katyńskiej. Nawiązując do ogólnej historii wspominamy losy zduńskowolan z wykorzystaniem fotografii i innych archiwaliów z muzealnych zbiorów.


11. HOLOKAUST

Obszerna tematyka podjęta na lekcji dotyczyć będzie początków nazimu oraz wydarzeń, które doprowadziły do Holokaustu. Nacisk położymy na Zduńską Wolę, tutejsze getto i zachowane relacje świadków oraz inne miejsca związane z tymi tragicznymi wydarzeniami.


12.  WRZESIEŃ ’39  – SPACER ŚLADAMI II WOJNY ŚWIATOWEJ

Spacer śladami wydarzeń z tamtych dni. Na naszej trasie znajdą się miejsca bardziej lub mniej znane mieszkańcom Zduńskiej Woli, które dotyczą początku wojny, okupacji czy działań konspiracyjnych.


13. POWSTAŃCY WARSZAWSCY ZE ZDUŃSKIEJ WOLI

Lekcja ma celu przypomnienie sylwetek zduńskowolan, poprzez ukazanie ich w różnych kontekstach i sytuacjach, niekoniecznie zawsze heroicznych, ale też tych zwykłych, codziennych. Podczas lekcji zaprezentujemy replikę stroju powstańca.


14.  POLSKIE SIŁY ZBROJNE, POLSKIE SIŁY POWIETRZNE PODCZAS II WOJNY ŚWIATOWEJ 

Zduńskowolanie również wzmacniali swoją obecnością i poświęceniem wspierali inne państw. Kim byli i w jakich formacjach walczyli dowiecie się z tej lekcji.


15.  SOLIDARNOŚĆ W REGIONIE

Co wyróżniało zduńskowolską Solidarność, jak toczyły się losy działaczy związkowych, jak Zduńska Wola radziła sobie w ostatnich latach komunizmu? O tym mogli porozmawiać uczniowie, którzy brali udział w lekcji prowadzonej przez pracowników muzeum w szkołach. 

Uczniowie mogą także sprawdzić swoją wiedzę historyczną grając w grę przygotowaną przez Instytut Pamięci Narodowej “Znaj Znak”, która polega na odgadywaniu symboli, znaków związanych z historią Polski.


16. WYZWOLENIE CZY NOWA OKUPACJA?

Zakończenie II Wojny Światowej widziane oczami zduńskowolan. Uczestnicy wysłuchają wywiadów przeprowadzonych z naocznymi świadkami tych wydarzeń i porównają je z faktami opisanymi przez historyków. Odpowiedzą sobie również na tytułowe pytanie. 


17. POMIMO WSZYSTKO. KOBIETY ZDUŃSKIEJ WOLI.

W Zduńskiej Woli nigdy nie brakowało odważnych kobiet. Życie w mieście o tradycjach włókienniczych wymuszało na kobietach podejmowanie nie tylko ciężkiej pracy w gospodarstwie domowym, ale także w fabrykach.

Siła, hart ducha oraz delikatność i wrażliwość mieszkanek miasta robotniczego sprawiły, że przekrój wizerunku zduńskowolanek jest barwny i inspirujący. Szczególnie w perspektywie zakazów i nakazów jakie były nałożone na kobiety.

Na zajęciach poznamy sylwetki zduńskowolanek, które zmieniły oblicze naszego miasta, a swoją postawą włączały się o przywrócenie praw  kobietom: pierwsza lekarka, farmaceutka, liderka działań pomocowy, nauczycielki, pielęgniarki zakładające grupy konspiracyjne.


II. MUZEUM, JAKO MIEJSCE SPOTKAŃ Z KULTURĄ

W dziale znajdują się zajęcia, które kładą nacisk na ukazanie instytucji muzeum jako miejsca istotnego dla zdobywania wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym czy technicznym. Podczas odkrywania eksponatów na muzealnych salach czy poznawaniu tajników pracy muzealnika, kształtujemy zrozumienie misji, jaką odgrywa muzeum we współczesnym świecie. Wszystkie zajęcia są przygotowane tak, aby kształtować myślenie naukowe oraz zaspokajać naturalną ciekawość świata, pomóc w odkrywaniu nowych zainteresowań.


1.  MOJA KOLEKCJA

Czy można prowadzić poszukiwania skarbów na własną rękę, co zrobić, gdy odkryjemy cenny przedmiot? Ile warte są najcenniejsze kolekcje świata? To zajęcia nie tylko dla zbieraczy i kolekcjonerów, którzy mają pokaźne zbiory, ale także dla tych, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z gromadzeniem różnorodnych przedmiotów.

Każdy uczestnik może przynieść część swojej kolekcji, nauczymy się wypełniać karty naukowego opracowania zbiorów, by na koniec zbudować wspólną wystawę.


 2. WYOBRAŹ SOBIE EKSPONAT

Jak uczestnicy wyobrażają sobie przedmioty, których nigdy nie widzieli? Zadanie polega na uważnym wysłuchaniu opisu eksponatu, a następnie odzwierciedleniu swoich wyobrażeń za pomocą materiałów plastycznych.

Kolejnym krokiem będzie spacer po muzeum w poszukiwaniu zgodności prac z określonym muzealium. To, jak wyobrażenie różni się od rzeczywistości pozwala w  inny sposób spojrzeć na nasze postrzeganie, budowanie skojarzeń i wyobraźnię.


3. #HASZTAG – Wizualny Eksperymet Muzealny

Na zajęciach potraktujemy muzeum jako przestrzeń wirtualną.  Zestawimy ze sobą obszar ekspozycji oraz język internetu. Używać będziemy hasthagu (#), czyli znacznika stosowanego dziś powszechnie na portalach społecznościowych. Umożliwia on umieszczanie ważnych dla indywidualnego użytkownika haseł oraz pozwala budować relacje i grupować informacje. 

Uczestnicy zajęć stworzą nowe ścieżki zwiedzania w muzeum wokół zagadnień poruszających emocje odbiorców, wspomnień, wywoływanych przez dany obiekt, formy wyglądu zewnętrznego, problemów ze zrozumieniem ekspozycji.


III. ETNOGRAFIA/ANTROPOLOGIA
Istotą lekcji muzealnych jest przekazywanie tradycji, które mają wpływ na kształtowanie się ich przynależności społecznej. Na zajęciach zapoznają się ze zwyczajami, wartościami, normami, obyczajami, które można odnaleźć w muzyce, obrzędach, zabawach lub efektach pracy naszych przodków.


1. ŚWIĘTOWANIE. BOŻE NARODZENIE, WIELKANOC 

Zajęcia składają się z dwóch części: teoretycznej, która obejmuje prezentację multimedialną oraz praktycznej podczas której uczestnicy wykonują prace plastyczne związane z ludowymi obrzędami Świąt Wielkiej Nocy lub Świąt Bożego Narodzenia w Polsce.

Na zajęciach powstają m.in.: stroje kolędników oraz kartki z życzeniami świątecznymi inspirowane przedwojennymi pocztówkami.


2. DAWNE ZAWODY DZIŚ – NOWY PRODUKT PROMUJĄCY MIASTO

Co może wyjść z połączenia tkacza i kotlarza albo pończosznika i cyrulika? Uczestnicy poznają wszelkie zawody z terenu naszego miasta, ich znaczenie dla jego rozwoju. Losując dwa dawne zawody mają za zadanie wykorzystać ich potencjał do stworzenia nowego lokalnego produktu promującego Zduńską Wolę.


3. MOJE KORZENIE

Dlaczego warto zbierać rodzinne pamiątki? Na zajęciach dowiemy się jak tworzyć rodzinne archiwa. Pomogą nam w tym rzeczy przyniesione z domu przez uczestników, a także muzealia takie jak: fotografie rodzinne i pamiętniki. Porozmawiamy także o tym, czym jest historia mówiona, jak przeprowadzać dobrze wywiad, aby zebrać jak najlepsze wspomnienia. Na koniec stworzymy swoje drzewo genealogiczne i plan budowania rodzinnego archiwum.


IV. WIELOKULTUROWOŚĆ
Na zajęciach poświęconych wielokulturowości uczestnicy mogą zapoznać się z różnorodnością świata kulturowego osób, które tworzyły Zduńską Wolę. Poznając pamiątki pozostawione przez dawnych osadników, dowiadują się o równości praw ludzi różnych narodowości. Przybliżając wytwory szeroko pojętej kultury, która miała wpływ na Zduńską Wolę, staramy się rozwijać postawę ich poszanowania.


1. LITERY 3 KULTUR

Co wyróżnia inne kultury? Jak to się stało, że w Zduńskiej Woli mieszkało dużo osób z innych krajów? Na zajęciach odkrywamy pamiątki po ludziach trzech kultur, którzy mieszkali w naszym mieście.

W części warsztatowej uczestnicy poznają pismo hebrajskie, jidysz, gotyk oraz polską przedwojenną kaligrafię. 


2. KUCHNIA 3 KULTUR

Kulturę może wyróżniać to, co gotujemy, jemy i w jaki sposób to robimy. Poznawanie różnorodnych potraw jest częścią poznawania danej kultury. Czy wiecie, że różne mogą być nazwy tych samych dań, a czasem znane nam na co dzień jedzenie, pochodzi z zupełnie innego kraju?

Na zajęciach poznamy tajniki przepisów wielokulturowej Zduńskiej Woli. Wykorzystując różne techniki plastyczne przygotujemy „potrawy” oraz całą zastawę (kubeczki, talerzyki, sztućce) charakterystyczne dla danej narodowości. 


IV. ARCHITEKTURA/PRZESTRZEŃ MIASTA
Poznawanie tajników architektury zarówno tej dużej, jak i małej, to sposób na wprowadzanie uczniów w świat wartości estetycznych, których poznanie następnie w dorosłym życiu może zaprocentować świadomym odbiorem i poszanowaniem otaczającego nas dziedzictwa kulturowego.


1. DETALE MAŁEJ ARCHITEKTURY

Każdego z nas otacza architektura i jej detale. Na zajęciach przyjrzymy się dawnej i obecnej przestrzeni miasta, jej zmianom na przestrzeni dziejów, omówimy różnice i podobieństwa, by następnie samodzielnie przearanżować wybrany przez uczestników skrawek miasta, tak aby zaspokajał potrzeby różych mieszkańców i nawiązywał do historii i tradycji miasta.


2. OTWARTE ZABYTKI

Poprzez te warsztaty wspieramy budowę obywatelskiego zasobu wiedzy o zabytkach pn. Otwarte Zabytki. Uczestnicy mają za zadanie wybrać zduńskowolski zabytek, opisać go, sfotografować, uzupełnić wydarzenia historyczne, legendy, anegdoty.

Dzięki temu uczestnicy umożliwią także wszystkim zainteresowanym w Polsce i za granicą swobodne wykorzystanie aplikacji służących m.in. do monitorowania i alarmowania o stanie zabytków, do tworzenia interaktywnej mapy zabytków Zduńskiej Woli. Warsztaty łączą się ze zwiedzaniem miasta.


3. MAKIETA MIASTA

Zabawimy się w założycieli miasta. Co jest potrzebne do jego zbudowania , tak, żeby mieszkańcom dobrze się żyło? Szpital, a może szkoła? Od czego zacząć? Po przyjrzeniu się jednej z najstarszych map Zduńskiej Woli z 1825 roku zbudujemy, za pomocą masy solnej, makietę, na której umieścimy najważniejsze budynki.


4. GRA TERENOWA „wCzasy”

Gra terenowa ma na celu przybliżyć uczestnikom historię rozwoju miejsca, w którym mieszkamy, z perspektywy różnych etapów historycznych. Gra kończy się na etapie II Wojny Światowej, aby podkreślić, że jej wybuch odmienił na zawsze oblicze tego miejsca. Współczesność to już inna historia, którą każdy z nas tworzy codziennie.

To, co wyróżnia “wCzasy” to, narracja. Po zakątkach Zduńskiej Woli prowadzą nas historyczne postaci, które naprawdę żyły w naszym mieście. Możemy więc „spotkać” nie tylko założyciela miasta – Stefana Złotnickiego, ale też inne osoby, które będą miały dla nas do wykonania pewne misje.

Poproszą nas m.in. o: pomoc w zakupach na dawnym Rynku, dostarczenie zdjęć dla uczennicy przedwojennego gimnazjum, ułożenie alibi dla więzionego żołnierza Armii Krajowej. Poruszając wyobraźnię będziemy mogli poznać miejsca i ludzi, którzy żyli i tworzyli historię Zduńskiej Woli od roku 1825, aż do końca II Wojny Światowej.

Wspólna zabawa ma przede wszystkim zwrócić uwagę jak dane miejsca zmieniały swoje przeznaczenie lub nazwy. Kto dziś pamięta, że „idąc ze dwora na rękę lewą, gdzie ziemia poświęcona” znajduje się góra zwana Krzemienistą? Z pewnością dowiedzą się o tym osoby, które wybiorą się z muzeum (na) „wCzasy”.