Misja i wizja

Misją Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola jest budowanie tożsamości mieszkańców poprzez kreowanie platformy komunikacji, pełniąc jednocześnie funkcję lokalnego centrum aktywizacji społecznej.
Muzeum posiada zbiory niezwykle cenne pod względem emocjonalnym dla mieszkańców miasta. Jest swoistym „archiwum społeczno- kulturalnym” miasta, ponieważ gromadzi zbiory najbardziej charakterystyczne dla historii Zduńskiej Woli i regionu.
Dzięki temu jest bramą do „percepcji zduńskowolskiej tożsamości” będącej całością życia społecznego, kulturalnego i obywatelskiego, kształtującego się jako wyraz wspólnoty lokalnej.
Zrozumienie miasta współczesnego wymaga opanowania wiedzy o jego przeszłości, mechanizmach kształtujących mentalność i tożsamość zduńskowolan.

Oprócz czynników zewnętrznych: politycznych, społecznych i gospodarczych do tych mechanizmów można zaliczyć:
a) wieloreligijność
b) wieloetniczność
c) kulturę industrialną

W związku z powyższym Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola spełniać będzie podstawowe funkcje poprzez wypełnianie ich treścią związaną z wyżej wymienionymi mechanizmami z naciskiem na wieloreligijność, wieloetniczność oraz kulturę industrialną.

Z tego wynikać będzie zarówno odpowiednie tworzenie kolekcji, jak i wszelkie działania edukacyjne i wystawiennicze.
Wizja i Misja muzeum miejskiego w znacznym stopniu opiera się na podejściu proponowanym przez nowoczesne muzealnictwo, co uwidacznia się w proponowaniu działań partycypacyjnych, zachęcających mieszkańców miasta do współtworzenia programu muzeum.

 

Oprócz działalności wystawienniczej, placówka organizuje lekcje muzealne, warsztaty, konkursy oraz prowadzi bibliotekę.
Muzeum może pełnić funkcję instytucji inspirującej do działań twórczych w sensie wykorzystania współczesnej platformy kulturalnej zawartej w przestrzeni miasta do edukacji historycznej.

Najnowsza Strategia rozwoju i plan działania Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola (od 2019 r.), znajduje się pod poniższym linkiem:

https://www.e-bip.org.pl/upload/425.175770.pdf

Skip to content
Verified by MonsterInsights