Skansen Lokomotyw i Urządzeń Technicznych w Zduńskiej Woli Karsznicach – Filia Muzeum

Skansen LokomotywSkansen Lokomotyw jest pamiątką z lat świetności ważnego węzła kolejowego jakim były Karsznice na trasie magistrali Śląsk – Porty. Powstał w 1993 roku, jako materialna pamiątka w 60. rocznicę oficjalnego oddania Parowozowni Karsznice do użytku i w 150. rocznicę pojawienia się kolei na ziemiach polskich. Była to inicjatywa Północnej Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowej wsparta zaangażowaniem pracowników Lokomotywowni Karsznice.

Niestety po 1999 roku, w skutek zmian zachodzących w strukturach PKP, ta „perełka” industrialna powoli zaczęła odchodzić w  niepamięć.

Od 2007 roku Miasto Zduńska Wola wspólnie z Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola rozpoczęło starania, aby przejąć pod opiekę zagrożony wandalizmem teren Skansenu.

Od 2010 roku Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola stało się oficjalnym użytkownikiem obiektu.

W 2011 roku z funduszy Urzędu Miasta odnowiono pierwsze parowozy i lokomotywy spalinowe.

Teren Skansenu jest sukcesywnie przywracany do stanu używalności.

Na przełomie lutego i marca 2015 roku Skansen Lokomotyw w Karsznicach, decyzją Rady Miasta, na wniosek Dyrektora Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola, stał się oficjalnie Filią Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola.

Skip to content