Historia Skansenu Lokomotyw

Skansen Lokomotyw i Urządzeń Technicznych w Zduńskiej Woli Karsznicach został założony, jako przyzakładowa izba historii, należące do Zakładu Taboru Kolejowego (ZNTK Zduńska Wola Karsznice).

Oficjalnie skansen został otwarty w 1993 roku w czasie, gdy PKP obchodziło 150 lecie Kolei na ziemiach polskich.

Większość eksponatów zgromadzonych w tamtym czasie w ramach ekspozycji zostało pozyskanych w latach 1991-1996.

Oprócz ekspozycji zabytkowego taboru w skansenie udostępniono do zwiedzania Izbę Pamięci, w której zgromadzono archiwalia dokumentujące przeszłość zakładów oraz wyeksponowano różne urządzenia techniczne będące uzupełnieniem dla kolekcji głównej.

Wśród nich eksponowane są m.in. lokomobila produkcji niemieckiej z 1942 roku, generator prądu warszawskiej firmy Perkun z 1928 roku oraz tokarka kołowa do obróbki zestawów kołowych z 1951 roku amerykańskiej firmy Niels.

Skansen w takim kształcie, czyli jako placówka prowadzona bezpośrednio przez Zakłady Taboru funkcjonował do początku lat 2000-ych. Po przekształceniach na kolei znalazł się pod opieką finansowanego przez kolej stowarzyszenia „Semafor”.

W roku 2007 Miasto Zduńska Wola rozpoczęło rozmowy z PKP-Nieruchomości na temat przejęcia części terenu będącego we władaniu PKP, na którym zlokalizowano Skansen Lokomotyw. Sprawę tą ostatecznie sfinalizował Prezydent Piotr Niedźwiecki w roku 2009. Dwa lata wcześniej Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola przyjęło w depozyt muzealny część eksponatów znajdujących się na terenie Skansenu, których właścicielem jest Stacja Muzeum w Warszawie. Umowy depozytowe zostały podpisane do roku 2023.

W 2010 roku Miasto Zduńska Wola formalnie przekazało teren Skansenu w używanie miejskiemu muzeum jednocześnie biorąc na siebie ciężar ponoszenia wszelkich kosztów funkcjonowania tej placówki.

W latach 2010-2011 roku miasto z własnych środków wykonało prace konserwatorsko-restauracyjne przy części eksponatów, które zostały przejęte na własność UM.

Odrestaurowano min. parowozy TY-42-9, Ty43-1, TY 45-39, Px-48-1723 oraz lokomotywy spalinowe SM-41-1975, SM 30-39 SM 03-41. Była to inwestycja przekraczająca kwotę 300 tyś. zł.

Od 2012 roku Miasto prowadzi inwestycje dotyczące poprawy stanu infrastruktury Skansenu. Prowadzone są prace pielęgnacyjne wokół eksponatów i ich zabezpieczenie. Ustawiono kierunkowe tablice informacyjne, odnowiono ogrodzenie zewnętrzne. W roku 2014 Miasto zainwestowało w oświetlenie terenu Skansenu ( min. lampy fotowoltaiczne i jupitery).

Koszt tych inwestycji przekroczył 100 tyś. zł. W roku 2015 zamontowany został system monitoringu zewnętrznego. W tym samym roku Miasto Zduńska Wola zdecydowało się przekształcić teren Skansenu i ostatecznie utworzyć tu Filię Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola.

Wykaz eksponatów znajdujących się na terenie filii Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola –Skansen Lokomotyw i Urządzeń Technicznych w Zduńskiej Woli oś. Karsznice
Wykaz uwzględnia stan własnościowy:
Eksponaty będące własnością Miasta Zduńska Wola
1. Parowóz towarowy normalnotorowy serii Ty 42 -9
2. Parowóz towarowy normalnotorowy serii Tkp-20 „Śląsk”
3. Parowóz towarowy normalnotorowy serii Ty 45-39
4. Parowóz towarowy normalnotorowy serii Ty 43-1
5. Parowóz wąskotorowy serii Px 48-1723
6. Lokomotywa elektryczna serii ET 21-01
7. Lokomotywa spalinowa serii SM 41-175
8. Lokomotywa spalinowa serii SM 30-39
9. Lokomotywa spalinowa serii SM 03-41
10. Wagon spalinowy serii SN 61-505
11. Wagon bagażowy serii Big o numerze 862936
12. Wagon towarowy kryty typu Kdth z budką hamulcową
13. Pług wirowy kolejowy odśnieżny typu W-14
14. Tokarka kołowa do obróbki parowozowych zestawów kołowych
15. Silnik spalinowy „Perkun”
16. Sprężarka powietrza typu S2W-216
17. Sprężarka powietrza typu WS-50
18. Agregat prądotwórczy (spalinowo-prądowy)
19. Lokomobila „Magdeburg 1942”
20. Stocker
21. Agregat pompowy Otto-Deutz

Eksponaty użyczone od Stacji Muzeum w Warszawie.
Depozyt muzealny
1. wagon osobowy Ci 034891 nr inw. MUZ I 29
2. wagon osobowy Ci 02712 nr inw. MUZ I 30
3. parowóz Ty 246-22 nr inw. MUZ I 51
4. parowóz Tkh-4027 nr inw. MUZ I 59
5. parowóz Tr 21-53 nr inw. MUZ I 64
6. wagon osobowy Bi 505124-15134-9 nr inw. MUZ I 67
7. wagon bagażowy Dy 93-21196-6 nr inw. MUZ I 78
8. parowóz Tkb10-1725 nr inw. MUZ I 71
9. dźwig parowego USA xxs 844045 nr inw. MUZ I 86
10. parowóz Pt 47-93 nr inw. MUZ I 65
11. wagon osobowy 4-osiowego Wirtemberg nr inw. MUZ I 96
12. parowóz Okl 49-79 nr inw. MUZ I 102 (dawny nr IE 1)
13. wagon pomiarowy (sypialnego) 809998 nr inw. MUZ I 123
(dawny nr IE 25)
14. wagonik i wyciąg kolejki z Gubałówki nr inw. MUZ II 204
15. napęd KL-T Kolejki na Gubałówkę nr inw. MUZ III 427

Skansen Lokomotyw

Skip to content
Verified by MonsterInsights