Działy

Dział Historii Miasta i Techniki

Dział Historii Miasta i Techniki w Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola zajmuje się naukowym opracowywaniem pozyskanych zbiorów. W miejscu tym znajduje się baza fotografii, dokumentów, archiwaliów oraz zbiorów cyfrowych, które mamy za zadanie porządkować, systematyzować i chronić. Wśród przekazywanych przedmiotów znajdują się m.in. liczne fotografie, dokumenty, książki, przedmioty codziennego użytku, pamiątki, a także militaria. Dział bada historię miasta – początki jego rozwoju, progres przemysłowy i dzieje w perspektywie przemian gospodarczo-politycznych całego kraju. Praca Działu Historii Miasta i Techniki obejmuje również analizę zbioru ikonograficznego, tworzenie wystaw czasowych, prowadzenie lekcji czy klubów historycznych.

Działem opiekują się:

Młodszy dokumentalista Martyna Góralczyk

Asystent Daniel Buszyński

Dział Kultury Miasta i Etnografii

Dział Kultury Miasta i Etnografii Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola zajmuje się przede wszystkim badaniem lokalnej społeczności i jej tożsamości kulturowo-religijnej. W naszym Dziale analizujemy wielokulturowość i mnogość wyznań mieszkańców naszego miasta, wpływ kultury na rozwój i przebudowę gospodarczą. Zduńska Wola była kolebką miejsc kultu dla katolików, ewangelików i żydów. Osadnicy, którzy napłynęli do Zduńskiej Woli ukształtowali zarówno obyczajowość, jak i podwaliny naukowości – tworząc szkoły i inne placówki oświaty.

W Dziale Kultury Miasta i Etnografii badamy zatem: wpływ religii i obyczajowości na rozwój intelektualny ludności, układ kulturowy tworzony przez zespół idei, przekonań, poglądów, system aksjologiczny i normatywny. Rozpatrujemy rozwój edukacji (szkolnictwo, aspekt rzemieślniczy), jak i to, co stanowiło w naszym mieście rozrywkę oraz kształtowało kulturę fizyczną (zrzeszenia muzyczne i robotnicze, kluby sportowe).

Zajmujemy się również pozyskiwaniem zbiorów, organizacją wystaw, prowadzimy lekcje muzealne, warsztaty oraz projekty edukacyjno – animacyjne i kluby tematyczne.

Dział jest także odpowiedzialny za promocję wydarzeń i prowadzenie mediów społecznościowych.

Działem opiekują się:

Kustosz Marta Gmyrek

Kustosz Gabriela Górska

Skip to content
Verified by MonsterInsights