Dofianasowanie na projekt edukacyjny

Mamy to❗️ 36 tys zł na projekt edukacyjny „Koniec i początek, czyli nowe historie starych rzeczy” prosto z programu PATRIOTYZM JUTRA Muzeum Historii Polski.

Przecież każdy wie, że życie eksponatów nie kończy się w muzeum, a wręcz przeciwnie dopiero się zaczyna. 😀 💪

📌 Poprzez wykorzystanie zmysłów i technik twórczego myślenia zbadamy przestrzeń muzeum oraz umieszczone tam eksponaty i poszukamy na terenie Zduńskiej Woli miejsc, które nawiązują do muzealnych sal.

📌 Uczestnicy stworzą m.in.: Przewodników Muzealnych (artefakty posiadające cechy żywych istot), metaforyczne
instalacje artystyczne (czerpiące z industrialnych i wielokulturowych korzeni miasta i dawnych metod fotografii) oraz dźwiękową mapę historii.

📌 Efekty działań znajdą się na zaprojektowanej przez nich trasie zwiedzania muzeum oraz miasta umieszczonej w folderze i na interaktywnej mapie, którą przetestują różne grupy społeczne (rodzice z dziećmi do lat 6, młodzież, osoby niepełnosprawne intelektualnie, seniorzy)

📌 Używając analogii, zagadek i zadań przeprowadzimy mieszkańców przez odkryte punkty styczne, zachęcając do inspirowania się historią i podejmowania własnych twórczych działań.

📌 Wszystko po to, aby ukazać ekspozycję muzealną, jako nierozerwalną część miejskiego „organizmu” (składającą się z rzeczy posiadających swoje historie, funkcje i przynależność do konkretnych miejsc), która zachęca współczesnych mieszkańców do podejmowania kulturotwórczych działań w najbliższej okolicy.

Poprzez projekt chcemy ukazać ekspozycję muzealną, jako nierozerwalną część miejskiego „organizmu” (składającą się z rzeczy posiadających swoje historie, funkcje i przynależność do konkretnych miejsc), która zachęca współczesnych mieszkańców do podejmowania kulturotwórczych działań w najbliższej okolicy.

Projekt jest odpowiedzią na potrzebę obcowania z oryginałem, ukazania wartości muzealiów, jako istotnych czynników wzmacniających: tożsamość kulturową, aktywność społeczną, a w szczególności działania związane z ochroną dziedzictwa kulturowego.

Dzięki odczytywaniu przeszłości z muzealiów oraz powiązanej z nimi przestrzeni miasta (architektury, układu ulic, pomników, budynków) umożliwiamy wykorzystanie zdobytej wiedzy i odkrytych połączeń do dialogu, własnych przemyśleń, a tym samym odkrycia na nowo otaczającego nas dziedzictwa kulturowego i budowania swojej tożsamości.

Do realizacji chcemy zaangażować przede wszystkim dzieci w wieku 9-12 lat, które poprzez swoją wnikliwość i wyobraźnię pozwolą na nowo odkryć potencjał muzealnych eksponatów. Wykorzystując metody animacji społecznej zachęcamy do udziału w projekcie nie tylko sympatyków lokalnej historii, ale także osoby nie mające nawyku korzystania z oferty muzeum. Efekty projektu mają za zadanie uzmysłowić, iż muzeum jest symbolicznym końcem, ale może też być początkiem życia lokalnej społeczności i ukrytych w nim artefaktów. „Końcem”, gdyż to tu przechowuje się pamiątki z przeszłości, „początkiem”, ponieważ przeszłość inspiruje do podejmowania nowych działań i treści uzupełniających wystawy stałych.

PJ RGB
„Dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach Programu „Patriotyzm Jutra”
Biały Kwadrat

Organizatorzy dofinansowali 110 z ponad 500 nadesłanych projektów. Jak podają na swojej stronie:

„Wszystkie one odznaczają się nieszablonowym podejściem do tematu, stymulują aktywność uczestników a w ich realizację zaangażowani są specjaliści oraz doświadczeni animatorzy.

Projekty w Programie „Patriotyzm Jutra” w 2020 roku oceniane były przez Zespół Sterujący w składzie:

 • Anna Piekarska, Zastępca Dyrektora Muzeum (przewodniczący)
 • prof. Jolanta Choińska-Mika, Uniwersytet Warszawski
 • Anna Czyżewska, Stowarzyszenie Pracownia Etnograficzna
 • dr hab. Rafał Wiśniewski, Narodowe Centrum Kultury
 • dr Marcin Komosa, Departament Dziedzictwa Kulturowego MKiDN
 • Mateusz Powązka, Gabinet Polityczny Ministra, MKiDN
 • dr Paweł Ukielski, Muzeum Powstania Warszawskiego
 • prof. Michał Kopczyński, Muzeum Historii Polski, Uniwersytet Warszawski
 • dr Joanna Kubicka, Uniwersytet Warszawski
 • Adam Hlebowicz, Instytut Pamięci Narodowej
 • dr hab. Andrzej Korytko, Polskie Towarzystwo Historyczne
 • dr hab. Paweł Skibiński, Uniwersytet Warszawski
 • Jan Kowalski, Biuro Programu Niepodległa

„Patriotyzm Jutra” to ogólnopolski program grantowy realizowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Muzeum Historii Polski jest jego operatorem od 2009 roku. Program służy odkrywaniu, dokumentowaniu i upowszechnianiu wiedzy z zakresu historii Polski i wspiera inicjatywy angażujące społeczności w działania poświęcone pielęgnowaniu i promowaniu lokalnego dziedzictwa, historii i kultury.”

Skip to content
Verified by MonsterInsights