Wspólny projekt wydawniczy muzeum i wydawnictwa Tetragon

Planujemy wydać publikację „10 Dywizja Piechoty i Kresowa Brygada Kawalerii w dokumentach i wspomnieniach, w oparciu o źródła polskie i niemieckie”. Każda osoba, która wspomoże wydawnictwo finansowo otrzyma książkę oraz zostanie wpisana na listę subskrybentów lub darczyńców widoczną w każdym tomie.

 1. Muzeum Miasta Historii Zduńska Wola i Wydawnictwo Tetragon organizują subskrypcję prywatną, której celem jest wydanie wspólnego projektu wydawniczego: „10 Dywizja Piechoty i Kresowa Brygada Kawalerii w dokumentach i wspomnieniach, w oparciu o źródła polskie i niemieckie”,
 2. Projekt wydawniczy obejmuje 4 tomy. Każdy z tomów będzie obejmował ok 500, 600 stron, z dołączoną dokumentacją zdjęciową, szkicami i mapami na oryginalnych podkładach polskich map topograficznych, w standardzie książki naukowej: przypisy, indeksy osobowe i geograficzne,
  • Tom 1: 10 DP dokumenty i relacje: opracowania, relacje dowódców: wydanie Q4 2020,
  • Tom 2: 10 DP dokumenty i relacje: relacje poszczególnych oddziałów: wydanie Q3 2021,
  • Tom 3: Kresowa Brygada Kawalerii, wydanie Q3 2022,
  • Tom 4: Dokumenty i relacje niemieckie z walk na linii Warty i Widawki 1939, Q2 2023,
 3. Muzeum, dla celów zbiórki wyznaczy konto celowe, na którym będą realizowane wpłaty subskrybentów i darczyńców.

86 92 79 0007 0071 1397 2000 0040

 1. W każdym tomie znajdą się dwie listy. Szczegółowe zasady subskrypcji, w tym cenę i termin zostanie określona indywidualnie,
  • Lista darczyńców – czyli tych osób lub instytucji, które wsparły wydanie książki kwotą nie mniejszą niż 200 zł.
  • Lista subskrybentów – czyli tych osób lub instytucji, które zdecydowały się zakupić książkę w przedsprzedaży z rabatem promocyjnym 25% od ceny okładkowej, która wynosi 75 zł.
 2. Subskrybent w ramach opłaty otrzyma zadeklarowaną liczbę książek w subskrypcji. Darczyńca otrzyma zadeklarowaną liczbę pozycji.
 3. W protokołach uzgodnień, dotyczących poszczególnych tomów, Strony określą:
  • ilość wydawanych egzemplarzy oraz cenę okładkową;
  • ilość egzemplarzy przekazanych Muzeum i cenę tych egzemplarzy;
  • ilość numerowanych egzemplarzy dla subskrybentów i darczyńców;
 4. Nadwyżka kwot od darczyńców, pozostanie na celowym koncie Muzeum i będzie przeznaczona na wsparcie wydania kolejnych tomów,
 5. Muzeum zapłaci cenę za dostarczone w ramach subskrypcji egzemplarze,
 6. Wydawnictwo i Muzeum będą posiadać osobny ISBN. Wydawnictwo będzie prowadzić sprzedaż tomów w ramach projektu. Muzeum otrzyma określoną w protokole uzgodnień ilość egzemplarzy, w tym egzemplarze subskrybenckie, do samodzielnej dystrybucji.
 7. Wydawnictwo i Muzeum wspólnie zorganizują promocję każdego z tomów.

O książce: 10. Dywizja Piechoty – relacje i dokumenty” t. 1.

Książka zawierać będzie całość zachowanych materiałów źródłowych, tj. dokumentów, wspomnień i relacji dotyczących dziejów 10. Kaniowskiej Dywizji Piechoty w kampanii 1939 roku w Polsce, uwzględniając również okres bezpośrednich przygotowań obronnych na Ziemi Sieradzkiej w 1939 r.
Podstawę źródłową wydawnictwa stanowią dokumenty i relacje znajdujące się w archiwach i bibliotekach krajowych i zagranicznych oraz zbiory prywatne. Źródła archiwalne uzupełniają materiały (relacje żołnierzy i osób cywilnych) zebrane przez historyków-regionalistów ze Zduńskiej Woli i Sieradza zajmującymi się od wielu lat dziejami Września i walkami o linię Warta, Sieradz, Beleń, Strońsko, Zapolice.
Zebraniem, przepisaniem i opracowaniem materiałów pod względem historyczno-wojskowym i edytorstwa źródeł historycznych zajmuje się zespół pracujący pod naukowym kierownictwem dr. hab. Andrzeja Wesołowskiego, badacza specjalizującego się w problematyce 1939 r., ze szczególnym uwzględnieniem Armii „Łódź”, posiadającego bogaty dorobek naukowy. Pozycja pod patronatem Prezydenta Miasta Zduńskiej Woli.

O Wydawnictwie Tetragon

Wydawnictwo powstało w 2009 r. Specjalizujemy się w historii wojskowej. a nasze publikacje cieszą się najwyższym uznaniem – zarówno czytelników jak i autorów. Współpracowaliśmy przez ostatnie lata z renomowanymi instytucjami m. in. z Sekcją Historii Wojskowość PAN, Akademią Sztuki Wojennej, Centralnym Archiwum Wojskowym, Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy, Fundacją Kultury Irlandzkiej oraz jednostkami samorządu lokalnego. W 2020 r. Wydawnictwo Tetragon zostało wpisane na listę Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego jako wydawnictwo naukowe pod nr 650. Lista ta prezentuje wydawców spełniających bardzo wysokie wymagania zarówno edytorskie jak i naukowe.

Skip to content
Verified by MonsterInsights