IV Debata Niepodległościowa

Wczoraj odbyła się kolejna już debata historyczna, której jesteśmy współorganizatorami.

Temat „Polskie Konstytucje – dzieło naprawy i samodzielności Rzeczypospolitej” był realizowany poprzez wystąpienia zespołów uczniowskich zgłoszonych przez poszczególne szkoły średnie Powiatu Zduńskowolskiego oraz dyskusję panelową z udziałem młodzieży i zaproszonych gości.

Celem nadrzędnym organizowanych debat jest budowanie poczucia tożsamości państwowej i narodowej wśród młodego pokolenia poprzez zachęcanie zarówno uczestników, jak i ich rówieśników do poznawania historii ojczystej poprzez czynne zaangażowanie się w poznawanie przeszłości. Debaty umożliwiają uczestnikom udział w życiu publicznym, uwrażliwienie na szeroko pojmowane dobro wspólne oraz kształtowanie wśród nich postaw obywatelskich i odpowiedzialności za podejmowane decyzje.

Przede wszystkim pragniemy, aby taka wspólna, a zarazem odmienna od szkolnej codzienności, lekcja historii i wiedzy o społeczeństwie pomaga wszystkim jej uczestnikom w świadomym poznawaniu i odpowiedzialnym tworzeniu własnej tożsamości, pozwalała krytycznie poznawać to, co uznajemy za przeszłość i jednocześnie uczyła umiejętności dyskusji, otwartości myślenia, formułowania i wyciągania wniosków oraz przewidywania konsekwencji własnych działań podejmowanych dla dobra wspólnego i w imieniu nas wszystkich.

Oprócz debaty zespoły szkolne przygotowały ciekawe wprowadzenie, a wysłuchali niezwykle interesujących wykładów:

prof. Przemysław Waingertner „Dwie konstytucje – jak stworzyć naród obywateli?”
Tomasz Polkowski „Konstytucja 3 Maja i obchody jej święta w regionie”

W części wprowadzającej prezentacje przygotowane przez młodzież:

  • Zespół Szkół im. K. Kałużewskiego i J. Sylli – okoliczności uchwalenia Konstytucji 3 Maja
  • Zespół Szkół Zawodowych nr 1 – zasady ustrojowe i najważniejsze postanowienia Konstytucji 3 Maja
  • I LO – znaczenie Konstytucji 3 Maja, jej krótko- i długofalowe skutki
  • Zespół Szkół Aktywności Zawodowej – okoliczności uchwalenia Konstytucji Marcowej
  • Zespół Szkół Elektronicznych – zasady ustrojowe i najważniejsze postanowienia Konstytucji Marcowej
  • II LO – znaczenie Konstytucji Marcowej, jej krótko- i długofalowe skutki

Debata została objęta honorowymi patronatami
Marszałka Województwa Łódzkiego Grzegorza Schreibera
Łódzkiego Kuratora Oświaty Waldemara Flajszera
Starosty Zduńskowolskiego Hanny Iwaniuk
Prezydenta Miasta Zduńska Wola Konrada Pokory
Debacie przysłuchiwał się łódzki kurator oświaty Waldemar Flajszer.

Skip to content
Verified by MonsterInsights