„Między wiarą a tożsamością. Protestanci na ziemiach Polski centralnej”

Publikacja jest efektem spotkania, jakie odbyło się podczas Europejskich Dni Dziedzictwa 2018 roku. W parafii Ewangelicko-Augsburskiej miała miejsce sesja popularno-naukowa pt. Wkład protestantów w odzyskanie niepodległości na ziemiach Polski centralnej, którą Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola współorganizowało wraz Towarzystwem Przyjaciół Zduńskiej Woli.

„Książka w przekrojowy sposób pokazuje, jak obecność ewangelików wpłynęła na zmianę funkcjonowania miejscowości przez nich zamieszkałych i wielopłaszczyznowy rozwój kraju. Burzy również stereotypy. Pozwala dostrzec, że ewangelicy to nie tylko ich kościoły i religijność, ale ściśle związane z ich wiarą zaangażowanie w sprawy oświatowe, działalność charytatywną, dbałość o społeczność lokalną i patrzenie perspektywiczne. Publikacja Między wiarą a tożsamością. Protestanci na ziemiach Polski centralnej wypełnia ważną lukę w badaniach nad rolą społeczności ewangelickiej.” – dr Ewa Jóźwiak prezes Synodu Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP


Książka została wydana przez Towarzystwo Przyjaciół Zduńskiej Woli.

Skip to content
Verified by MonsterInsights