POSZUKIWANA RODZINA

Na prośbę instytucji zajmujących się poszukiwaniem grobów wojennych i ponowną ekshumacją żołnierzy, prosimy o pomoc w poszukiwaniu rodziny min. szer. Józefa Barwaśnego.
Podczas badań mających na celu ustalenie miejsca pomnika Marynarzy Polskich poległych w wojnie 1920 r., natrafiono na protokół ekshumacji 18. polskich żołnierzy, poległych w czasie obrony Twierdzy Modlin. Wśród nich był właśnie Józef Barwaśny, przy którym znaleziono list do żony zamieszkałej w Zduńskiej Woli.

Pragniemy odnaleźć rodziny tych żołnierzy, aby przenieść ich prochy na cmentarz Forteczny w Modlinie, podczas uroczystości we wrześniu.

Może przy pomocy Państwa uda się ustalić więcej szczegółów i po wielu latach rodzina pozna losy swego przodka, który 100 lat temu wyszedł bronić ojczyzny i ślad po nim zaginął. Prace poszukiwawcze wraz z archeologiem rozpoczną się pod koniec marca.

Chcielibyśmy odnaleźć też imiona i nazwiska tych, którzy do tej pory zostali niezidentyfikowani.

Skip to content
Verified by MonsterInsights