Wokół Niepodległej

L.p Nazwa Data/Godzina Opis
1. Namiot Niepodległości 25 sierpnia

a)                  godz: 15.00

b)                 film: godz. 20.00

c)                  wstęp darmowy

W drodze ku niepodległej” – wystawa plenerowa prezentować będzie archiwalia i inne eksponaty muzealne w formie opracowanych graficznie kopii wraz z opisem historycznym.

 

Ideą wystawy jest pokazanie atmosfery towarzyszącej odradzaniu się niepodległego Państwa Polskiego z perspektywy Zduńskiej Woli i okolic.  Wystawa czynna do końca września.

 

Grupy rekonstrukcyjne prezentujące umundurowanie: powstańców: kościuszkowskich, listopadowych, styczniowych, Legionów Polskich, żołnierz Września ‘39 , Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie, Ludowe Wojsko Polskie.

 

„Smaki i przysmaki” – gastronomia z lat ’20. i 30. XX w.

 

Kino przedwojenne –prezentacja popularnego filmu z okresu międzywojennego.

 

„Kultura po zduńskowolsku” – wystawa plakatów prezentujących życie kulturalne Zduńskiej Woli  (afisze, ogłoszenia) z okresu międzywojnia.

 

  Prezentacja obrazu Jerzego Kossaka pn. „Bitwa pod Zduńską Wolą i Szadkiem – listopad 1914” 01 września

godz. 13.00

go końca grudnia

 

30 września godz. 13

 

a) Prezentacja obrazu

 

 

b) Kultura 60+ – oprowadzanie + wykład „Wokół niepodległej – dlaczego Zduńska Wola?” – Gabriela Górska

  Europejskie Dni Dziedzictwa „Niepodległa dla wszystkich” 15-16 września  a) konferencja poświęconej wkładowi polskich protestantów w odzyskanie Niepodległości.

 

? W ramach tego wydarzenia planowana jest prezentacja książki Małgorzaty Łapy: „Ignacy Boerner – biografia”

  Warsztaty muzealne – „Listy wysłane w przeszłość – 3 historie o wolności Wrzesień – listopad

zakończenie

 

Gala

Warsztaty muzealne – „Listy wysłane w przeszłość – 3 historie o wolności” – praca z młodzieżą lokalnych placówek oświatowych. Poznawanie historii żołnierza, cywilnej dziewczynki i dowódcy, związanych z regionem. Po poznaniu ich historii staramy się zrozumieć czym była dla nich wolność, a czym jest wolnoć dla współczesnych. Efektem warsztatów są symboliczne listy do głównych bohaterów, pisane przez współczesną młodzież. Listy zostaną w formie instalacji artystycznej umieszczone w przestrzeni miasta. Ogólne czytanie listów – happening
  „Karsznice – nowoczesny symbol Niepodległości” 25 października Celem wystawy jest opisanie Karsznic jako miejsca będącego jednym z symboli odbudowy, Państwa Polskiego po okresie zaborów, jego aspiracji w dążeniu do bycia krajem nowoczesnym, demokratycznym i rozwiniętym gospodarczo. Na wystawie znajdą się również portrety współczesnych mieszkańców tego kolejarskiego osiedla.
  f) Detektyw Stulecia    Akcja zbierania pamiątek, razem z Towarzystwem Przyjaciół Zduńskiej Woli.
  g) Zduńska Wola – Niepodległa w zasięgu Akcja internetowa  Ciekawostki o niepodległości.
Skip to content
Verified by MonsterInsights