Otwarcie nowej wystawy stałej „Tu Czekay – czyli jak Złotniccy budowali Zduńską Wolę”

12 czerwca otworzyliśmy wystawę stałą o historii powstania Zduńskiej Woli. Wystawa ta jest chronologicznym uzupełnieniem wiadomości, które dotychczas nie były akcentowane na pozostałych salach. Dowiemy się z niej, kto był pierwszym (według zapisów) właścicielem dóbr zduńskowolskich, jak trafiły w ręce Złotnickich, od jakich Zdunów pochodzi nazwa Zduńska Wola, jakiego herbu byli Złotniccy, czym było miasteczko Czekay oraz co doprowadziło do masowego napływu tkaczy oraz jakie herby miało nasze miasto.

Na wystawie znalazły się również ciekawe eksponaty:

Najstarsze dyplomy cechowe zachowane w archiwum Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola.

Kontrakt kupna i sprzedaży pomiędzy Towarzystwem Strzeleckim a Józefem Balle. Podpisany przez Juliusza Złotnickiego, 21 maja 1859 r.

Srebrny medal za udział w zawodach strzeleckich w Zduńskiej Woli. Na awersie wyobrażenie karabinów. Przyznany w 1830 r.

Medal strzelecki dla Karola Loknera- króla strzelców Zduńskiej Woli z zawodów rozegranych w 1843 r.

Notatnik z zapiskami buchaltera ze Zduńskiej Woli. W środku m.in. podpis Stefana Złotnickiego. Lata 40-ste XIX w.

Kolekcja numizmatyczna z XVII i XVIII w. m.in:

Szeląg litewski Jana Kazimierza (tzw. boratynka) z 1661 r.
Szeląg litewski Jana Kazimierza (tzw. boratynka) z 1661 r.
Szóstak Jana Kazimierza
z 1664 r.
Grosz Augusta III Sasa
z 1755 r.
Grosz z 1797 r.
3 grosze z okresu Księstwa Warszawskiego, odnalezione w hałdzie ziemi zebranej z okolic ul. Mostowej w Zduńskiej Woli.
10 groszy z Królestwa Kongresowego, 1840 r.

 

5 6 1 2 3

1a 1aa 2a 5a

Skip to content
Verified by MonsterInsights