WYSTAWA „Na nieludzkiej ziemi. Jeńcy polscy w ZSRR”

17 września o godz. 13.30 w siedzibie muzeum otwieramy wystawę pt. „Na nieludzkiej ziemi. Jeńcy polscy w ZSRR” przygotowana przez Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach – Opolu.

Jak podają autorzy: „Wystawa jest poświęcona polskim jeńcom wojennym w niewoli radzieckiej, a w szczególności losom internowanych w trzech obozach specjalnych NKWD: Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie oraz historii dochodzenia do prawdy o nich.

Głównym tematem prezentacji jest zbrodnia katyńska. Na wystawie znalazło się jednak także miejsce dla historii żołnierzy, którzy trafili do obozów pracy i tam pracowali przy budowie kolei i dróg. Niektórzy z nich przeżyli niewolę, idąc śladem armii Andersa lub Berlinga.

Ekspozycja składa się z 10 części. Otwierają ją przedwojenne fotografie przyszłych jeńców. Następnie śledzimy ich drogę do niewoli, pobyt w obozach, okoliczności odkrycia zbrodni katyńskiej, kamuflowanie jej i polityczne rozgrywanie oraz trudny proces poszukiwania prawdy. Wystawa została przygotowana na podstawie bogatych zbiorów archiwalnych wielu instytucji i osób prywatnych.

Na ekspozycję składają się: mapy, zdjęcia i publikacje prasowe, wzbogacone relacjami audio świadków wydarzeń.”

Wystawa będzie czynna do końca września br.

Skip to content
Verified by MonsterInsights