Fotografie ze zbiorów muzeum w nowej Publikacji Instytutu Pamięci Narodowej

Miło nam poinformować, że w nowy wydawnictwie Instytutu Pamięci Narodowej znalazły się fotografie ze zbiorów muzeum, wykonane przez Tomasza Misiaka.


Cieszymy się, że dołożyliśmy cegiełkę do publikacji Jadwigi Kowalczyk „Egzamin studenta i obywatela. Rzecz o strajku studentów łódzkich w 1981 r.”


Redakcji naukowej, wstępu oraz opracowania i wyboru zdjęć, a także koncepcji wydawnictwa dokonał Sebastian Pilarski.
Wartością książki, traktującej o łódzkiej akcji protestacyjnej studentów z 1981 roku, są wspomnienia Jadwigi Kowalczyk, spisane na podstawie tworzonych podczas strajku notatek.
Publikacja dostępna jest w muzealnej czytelni.

1b
1a.
Skip to content
Verified by MonsterInsights