Zmarł Antoni Galiński, wieloletni pracownik Instytutu Pamięci Narodowej

Ze smutkiem zawiadamiamy, że 8 października 2019 r. w Lututowie zmarł Antoni Galiński, główny specjalista w Instytucie Pamięci Narodowej. Jego zadaniem była praca w Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich oraz Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

Antoni Galiński był również członkiem Rady Muzeum w latach 2013-2018 oraz opiekunem Klubu Historycznego im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Zduńskiej Woli i wielkim przyjacielem Muzeum.

Jak piszą pracownicy Instytutu Pamięci Narodowej:

„Przez lata skupiał się na badaniu i upowszechnianiu tematyki lat wojny i okupacji, eksterminacji inteligencji, więziennictwa niemieckiego i sowieckiego, organizacji i działalności policji hitlerowskiej, zbrodni popełnionych na byłych Kresach Wschodnich RP. Rozwijał w szczególności problematykę zbrodni Wehrmachtu w Łódzkiem, niemieckich miejsc odosobnienia (jak obóz dla polskich dzieci i młodzieży przy ul. Przemysłowej w Łodzi, obóz cygański, więzienie w Radogoszczu), policji w getcie łódzkim – czy zbrodniczej likwidacji więzień NKWD we wschodnich województwach II Rzeczypospolitej w czerwcu-lipcu 1941 r.”
„Rozumiał ideę dbałości o pamięć narodową dużo wcześniej, nim powołane zostały struktury odpowiedzialne za gromadzenie dokumentów, prowadzenie badań i postępowań prokuratorskich, edukację historyczną, upamiętnianie, a także poszukiwania miejsc pochówku ofiar reżimów totalitarnych.”

Pożegnanie śp. Antoniego Galińskiego odbędzie się w sobotę 12 października 2019 r. Msza pogrzebowa rozpocznie się o godz. 12.00 w kościele pw. św. Piotra i Pawła w Lututowie.

Więcej informacji na stronie IPN:

https://lodz.ipn.gov.pl/pl6/aktualnosci/79263,Zmarl-Antoni-Galinski-wieloletni-pracownik-Instytutu-Pamieci-Narodowej.html

Skip to content
Verified by MonsterInsights