ROZRYWKA PO ZDUŃSKOWOLSKU – Niepodległa w zasięgu – Zduńska Wola

Czy po odzyskaniu przez Polskę niepodległości istniała w mieście jakaś rozrywka? Ludność miasta i okolic została przecież w trudnej sytuacji ekonomicznej, społecznej, zdrowotnej… Mieszkańcy Zduńskiej Woli (jak większość Polaków), aby zapobiegać, apatii wrócili do idei zrzeszania się.

łaska

Ulica Łaska (dawniej Złotnickiego). Okres międzywojenny. Zbiory MHMZW.

W zbiorach Biblioteki Narodowej znajdują się lokalne afisze i plakaty z lat 20. i 30. XX wieku. Doskonale odzwierciedlają one formy rozrywki, którą preferowali zduńskowolanie w tym okresie, a także styl, w jakim organizatorzy zachęcali mieszkańców do udziału w widowiskach i zabawach.

 

47004447

Zbiory cyfrowe Biblioteki Narodowej.

2521

Nieznane osoby. Skan wykonany ze szklanego negatywu. Okres międzywojenny. Zbiory MHMZW.

Tak jak w latach zaborów, tak i po wojnie mieszkańcy organizowali zabawy, których głównym celem było zbieranie datków na pomoc ubogim oraz rozwój stowarzyszeń poprzez zakup potrzebnych sprzętów czy ogólną działalność kulturalno-oświatową.

Popularnością cieszyły się zabawy na świeżym powietrzu: podczas jarmarków, w parku miejskim lub w trakcie majówek w pobliskich lasach. To tam odbywały się loterie fantowe, wyścigi, wspinanie zręcznościowe na słupy i wiele dziś nieznanych atrakcji takich jak: ognie bengalskie czy poczta francuska.

Zabawy urządzali głównie strażacy, harcerze oraz pozostałe organizacje m.in.: Towarzystwo Śpiewacze „Halka”, Towarzystwo Uniwersytetów Robotniczych, Towarzystwo Szerzenia Oświaty „Światło”, Niemieckie Towarzystwo Oświatowe „Postęp”, Chrześcijańskie Stowarzyszenie Śpiewaczo – Muzyczne „Jedność”, Towarzystwo „Oświata”, Chór „Echo”.

 

56422247

Zbiory cyfrowe Biblioteki Narodowej.

46955967

Zbiory cyfrowe Biblioteki Narodowej.

46955970

Zbiory cyfrowe Biblioteki Narodowej.

0001 18

Zbiory cyfrowe Biblioteki Narodowej.

 

Kurs Tańca Zelmanowicz

Zbiory cyfrowe Biblioteki Narodowej.

Zabawa Leśna OSP S.2

Zbiory cyfrowe Biblioteki Narodowej.

Oczywiście nie zabrakło zabaw sportowych, które najczęściej wplatane były w przebieg większych imprez, np.: wyścigów kolarskich lub odbywały się jako indywidualne zawody np. bokserskie.

Powstawało coraz więcej klubów sportowych. Każdy z nich miał swoje sekcje, np.: piłkarską, kolarską, gimnastyczną, bokserską. Istniały m.in.: Żydowskie Stowarzyszenie Sportowo Gimnastyczne „Makabi”, Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”, Ewangelicki Klub „Union”, Towarzystwo Rzemieślnicze „Resursa”, Organizacja Młodzieżowa Towarzystwa Uniwersytetów Robotniczych, Związek Harcerstwa Polskiego, Klub Sportowy Olimpia.

0001 20

Zbiory cyfrowe Biblioteki Narodowej.

 

685

Grupa kolarzy pozuje pod bramą Ochotniczej Straży Pożarnej. Okres międzywojenny. Skan szklanego negatywu. Zbiory MHMZW.

2418

Kinoteatr Victoria na ul. Królewskiej. Początek XX w. Zbiory MHMZW.

W międzyczasie rozwijały się kina: na bazie Kinoteatru Victoria na ulicy Królewskiej powstało kino Bajka, zwane później kinem Muza. W latach 30. XX w. powstało kino na ulicy Łaskiej, które nosiło nazwę Uciecha.

W obu kinach można było zobaczyć filmy zarówno polskiej jak i zagranicznej produkcji. Ciekawy jest fakt, iż reklamę filmów stanowiły plakaty projektowane na zamówienie zduńskowolskich kin. Plakaty miały bardzo prostą grafikę, dlatego właściciele prześcigali się w pomysłach na zachęcenie przyszłych widzów poprzez zabawne opisy filmów.

Książe I żebrak

Zbiory cyfrowe Biblioteki Narodowej.

Kombatanci Kino Uciecha

Zbiory cyfrowe Biblioteki Narodowej.

Ich Stu I Ona Jedna

Zbiory cyfrowe Biblioteki Narodowej.

Huragan Plakat Filmowy Uciecha

Zbiory cyfrowe Biblioteki Narodowej.

Groźny Bill

Zbiory cyfrowe Biblioteki Narodowej.

Droga Krzyżowa KObiety Cz.1

Zbiory cyfrowe Biblioteki Narodowej.

Dyplomatyczna żona

Zbiory cyfrowe Biblioteki Narodowej.

Tekst: Gabriela Górska

___________________________________________________

„Niepodległa w zasięgu – Zduńska Wola” to cykl krótkich informacji dotyczących historii Zduńskiej Woli i losów jej mieszkańców w dobie odzyskiwania przez Polskę niepodległości.

Skip to content
Verified by MonsterInsights