ROZGRYWKI W GRĘ PLANSZOWĄ „MIASTO DWÓCH HERBÓW”

Uwaga! Pamiętacie pierwszą zduńskowolską grę planszową „Miasto Dwóch Herbów”?

Właśnie rozpoczynamy ROZGRYWKI!
 Szukamy 4 grup (w jednej grupie od min. 16 do max. 32 osób), które wezmą udział w kilku etapach rozgrywek. Zapewniamy poznawanie historii poprzez dobrą zabawę 🙂
Czekamy na zgłoszenia do 20 marca.
Miasto Dwoch Herbow Do Mediów

Rozgrywki w grę planszową „Miasto Dwóch Herbów”

1. Organizatorem rozgrywek jest Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola.

2. Rozgrywki odbędą się na terenie Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola oraz miasta Zduńska Wola.

3. Prowadzącymi są pracownicy muzeum lub osoby przez nich wyznaczone.

4. Rozgrywki przeznaczone są dla uczniów szkół podstawowych (od 13 r. ż) oraz szkół średnich.
5. Celem rozgrywek jest zapoznanie się z historią Zduńskiej Woli poprzez formę zabawy.

Rozgrywki składają się z części poznawczej oraz rozgrywek w grę.

Podczas części poznawczej uczestnicy poznają zasady i cel gry oraz historię Zduńskiej Woli poprzez oglądanie filmu o Zduńskiej Woli, w którym udział brali mieszkańcy miasta p.n. „Miejsce, w którym mieszkam”.

Podczas rozgrywek uczestnicy grają w grę, która polega na przejściu 40 pól w różnych etapach
historycznych (od 1825 roku do współczesności). Każde pole reprezentuje autentyczne miejsce
związane z historią Zduńskiej Woli, które można zakupić i nim zarządzać. W zależności od etapu historycznego dane miejsce zmienia swoje funkcje, zgodnie z faktami historycznymi. Uczestnicy gry poznają historię najważniejszych budynków Zduńskiej Woli, w zależności od etapu historycznego. Dodatkowo na uczestników czekają wydarzenia losowe oraz szanse na rozwój.

Dzięki temu uczestnicy uczą się, że wydarzenia historyczne wpływają na losy mieszkańców, a
szanse pozwalają zdobyć Punkty Rozwoju, dzięki którym wygrywa się grę.

Gra „Miasto Dwóch Herbów” pozwala nie tylko poznać najważniejsze budynki, instytucje i miejsca dla miasta, ale także zwraca uwagę na wydarzenia gospodarczo – polityczne, które miały istotny wpływ na rozwój Zduńskiej Woli. Gra dokładnie ukazuje, iż pomimo znajomości historii budynków i miejsc, zdarzają się wydarzenia, które mogą odwrócić losy mieszkańców. Istotne jest więc takie zarządzanie kapitałem, tak, żeby jak najlepiej wykorzystywać szanse i nie dać się przeciwnościom losu.

Grę wygrywa to osoba, która zdobędzie najwięcej Punktów Rozwoju.

6. W rozgrywkach mogą wziąć udział 4 grupy nieformalne bądź formalne (uczniowie danej klasy) (w jednej grupie min. 16 osób max. 32 osoby, liczba osób musi być parzysta) ze szkół podstawowych i średnich powiatu zduńskowolskiego. Wiek uczestników: od 13 do 19 r.ż. Liczy się kolejność zgłoszeń.

7. Grupy wraz z opiekunem zgłaszają swoje uczestnictwo w rozgrywkach wypełniając formularz i przekazując go bezpośrednio do muzeum (ul. Złotnickiego 7) w kopercie z dopiskiem ROZGRYWKI W GRĘ PLANSZOWĄ „MIASTO DWÓCH HERBÓW” lub mailowo na adres: g.gorska@muzeumzdunskawola.pl

8. Rozgrywki składają się z 4 etapów:
ETAP ELIMINACJI:
Podczas tego etapu zajęcia przeprowadzamy w palcówce edukacyjnej lub siedzibie Muzeum
Historii Miasta Zduńska Wola.

Etap eliminacji obejmuje 2 spotkania.

a) Pierwsze spotkanie to zapoznanie z ideą rozgrywek, zaprezentowanie gry i wyjaśnienie zasad
oraz prezentacja filmu „Miejsce, w którym mieszkam” dla lepszego zapoznania uczestników z
historią miasta.

Film „Miejsce, w którym mieszkam” to efekt muzealnego projektu „Muzeum to ja!”. Jest to
opowieść o historii budowania Zduńskiej Woli przez pryzmat życia społeczno – kulturalnego
mieszkańców.

Czas trwania: ok. 1,5 godz.

Data spotkania może być ustalona indywidualnie dla każdej grupy. Musi się odbyć w terminie od 26 marca do 13 kwietnia. Spotkanie odbywa się w placówce szkolnej.

b) Drugie spotkanie obejmuje rozgrywki w grę planszową „Miasto Dwóch Herbów”. Przy jednej planszy może grać od 2 do 4 osób.

Czas trwania: ok. 2 godz.
Data spotkania może być ustalona indywidualnie dla każdej grupy. Musi się odbyć w terminie od 16 kwietnia do 27 kwietnia. Spotkanie odbywa się w placówce szkolnej.

Na koniec tego etapu z każdej klasy (grupy) wybieranych jest 8 uczestników, którzy zdobędą
najwięcej punktów.

ĆWIERĆFINAŁ
Ćwierć finał odbywa się w ustalonym przez muzeum terminie od 30 kwietnia do 18 maja, w
siedzibie muzeum. Dobór uczestników zasiadających do planszy z grą jest losowy.
Na tym etapie zostanie wyłonionych 8 osób z największą ilością punktów.

PÓŁFINAŁ
Półfinał odbywa się w ustalonym przez muzeum terminie od 12 maja do 18 maja, w siedzibie
muzeum. Na tym etapie zostaną wyłonione 4 osoby z największą ilością punktów.

FINAŁ
Finał odbywa się podczas Dni Zduńskiej Woli – 15 czerwca.
10. Nagrody przewidziane są za pierwsze, drugie, trzecie i czwarte miejsce. Nagrody ufundowane są przez Prezydenta Miasta Zduńska Wola, Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola oraz sponsorów.

Skip to content
Verified by MonsterInsights