Życie Społeczno – Kulturowe Miasta

Zduńska Wola już od początków swego istnienia była miastem wielonarodowościowym i wieloreligijnym, a co za tym idzie wielokulturowym. Miasto to tworzyło barwny kulturowo organizm, w którym różne nacje współistniały, nie mieszając się ze sobą. Byli to przede wszystkim Polacy, Żydzi, Niemcy, Rosjanie, a u zarania  dziejów miasta osadnicy z Czech, Saksonii i Prus.

Sala obrazuje życie społeczne i kulturowe mieszkańców Zduńskiej Woli. To niewielkie  pomieszczenie jest miejscem ekspozycji muzealiów związanych m.in. ze stowarzyszeniami kulturowymi i szkolnictwem. Wraz z rozrostem wytwórczości w dziedzinach takich jak: farbiarska, metalurgiczna, drzewna czy stolarska następował rozwój kultury duchowej i materialnej. Postęp ten widoczny jest w ilości powstających szkół, cechów rzemiosł czy stowarzyszeń muzycznych, teatralnych i  sportowych.

Zostały tu umieszczone eksponaty związane z działalnością edukacyjną oraz stowarzyszeniami kulturalnymi i ochotniczą strażą ogniową. Na kredensie stojącym z lewej strony od wejścia leżą: przedwojenny berecik szkolny z Państwowego Gimnazjum Koedukacyjnego, a także pas i hełm strażackie, które pochodzą z okresu przedwojennego. Na ścianie z lewej strony od wejścia zawieszone zostały jeszcze inne przedmioty związane z lokalnym pożarnictwem; są to:  gaśnicza pompa tłokowa (sikawka strażacka) z okresu międzywojennego oraz toporek strażacki. Na ścianie wisi portret strażaka Mąkowskiego w mundurze (to duża fotografia pocztówkowa, wykonana w 1932 r.).

Widzimy tu również dawne fotografie przedstawiające park miejski. Przestrzeń ta, położona w centrum miasta, w pobliżu najważniejszych instytucji nabrała walorów estetycznych odpowiednich do spędzania wolnego czasu przez osoby będące lub aspirujące do roli mieszczaństwa w nowoczesnym rozumieniu tego słowa. Odwiedzający mogli popływać w stawie lub wypożyczyć łódkę. Zimą staw zamieniał się w ślizgawkę dla łyżwiarzy. Na wyspie pojawiła się altana  oraz muszla koncertowa. Atrakcją było niewielkie zoo z egzotycznymi zwierzętami. Ogród dysponował ponadto stajnią dla koni i zaprzęgów.  Odbywały się tu zabawy taneczne, plenerowe koncerty, pokazy strażackie, cyrkowe, urządzano fajerwerki, a nawet lot balonem.

Zostały tu również zawieszone fotografie przedstawiające stowarzyszenia i organizacje zrzeszające grupy kulturalne i sportowe (są to między innymi chóry i tutejsi sportowcy). Ważne są eksponaty dotyczące zduńskowolskiego kolarstwa. Mamy tu dzwonek do roweru, karbidówkę (lampkę rowerową z przełomu XIX i XX w.) oraz portret mistrza kolarskiego – Antoniego Kubiaka, w którego passe-partout umieszczone zostały medale i odznaczenia. Znajdziemy tu także instrumenty muzyczne: zabytkową polichromowaną cytrę, puzon oraz kontrabas, związane z umuzykalnioną częścią społeczeństwa.

Na tutejszą obyczajowość znaczący wpływ miał wielonarodowy charakter miasta, a także sytuacja polityczno-gospodarcza na świecie. Dlatego właśnie należy wspomnieć o działalności oświatowej poszczególnych wyznań.

Skip to content
Verified by MonsterInsights