WAGON OSOBOWY Ci – II KLASY

WAGON OSOBOWY Ci – II KLASY

P1010001

2. Czas powstania zabytku/przebudowy

1886

 

Do końca lat 90. XX w. wagon (nr ewid. 0034891) eksploatowany był w składzie pociągi retro (jako wagon tyrystyczny, pasażerski II klasy) w skansenie kolejowym przy Zakładach Taboru Zduńska Wola – Karsznica. Dopuszczony był do ruchu z szybkością 30 km/godz. Trafił do skansenu w 1992 roku z Muzeum Kolejnictwa w Warszawie jako jego depozyt.

Wagon osobowy typu „Ci” zbudowany został dla DR (Deutschen Reichsbahn). Wagony tego typu były budowane od 1886 roku w zakładach Linke-Hoffman we Wrocławiu (powojenny Pafawag). Wagony tego typu budowane były przez liczne fabryki (w tym niemieckie: WUMAG z Görlitz, Linke-Hoffman z Wrocławia i Umbau z Berlina. Wagon 2-osiowy typu przejściowego 4 klasy, 2-przedziałowy, powszechnie występował w pociągach o znaczeniu lokalnym, na liniach podmiejskich. Dwa odkryte pomosty i przejście przez wagon umożliwiało szybkie zajmowanie miejsc i opuszczanie pociągu przez podróżnych na stacjach i przystankach kolejowych. Wagon wyposażony był w twarde ławki, a przedział ustępowy umieszczony były przy wejściu do wagonu.

Wagony osobowe 2-osiowe były najliczniejszą grupą wagonów stanowiące tabor Polskich Kolei Państwowych do lat 50-tych XX w.

Wagony typu „Ci” były pierwszymi, w których zastosowano kolebkową konstrukcję dachu.

Skip to content
Verified by MonsterInsights