WAGON BAGAŻOWY Dy – WIRTEMBERG

WAGON BAGAŻOWY Dy – WIRTEMBERG

P1010006

2. Czas powstania zabytku/przebudowy

1922

 

Wagon Dy ( nr fabr.. 505193 – 21196 – 6 ) jest jednym z kilku egzemplarzy wagonu bagażowego zbudowanego w latach 20. XX w., dla kolei niemieckich. Powstał w zakładach WUMAG w Görlitz. Prototyp zbudowano w 1920 roku dla Würtermbergische Staatseisenbahnen (Wirtemberskiej Kolei Miejskiej). Służył do przewozu bagażu podróżnych i przesyłek ekspresowych oraz jako pomieszczenia dla kierownika pociągu i magazyniera rozdawcy bagażu. Większa część pudła jest przeznaczona na bagaż. W wydzielonym dla kierownika pociągu pomieszczeniu znajduje się wygodny fotel, stół i półki potrzebne do wykonywania pracy kierownikowi pociągu i magazynierowi rozdawcy. W wagonie jest wydzielony przedział ustępowy. Dla przewozu zwierząt wydzielono trzy dodatkowe pomieszczenia, do których prowadzą drzwi umieszczone w ścianach bocznych wagonu. Nad pomieszczeniem kierownika zbudowano charakterystyczną dla wagonów bagażowych, nadbudówkę umożliwiającą kierownikowi pociągu prowadzenie obserwacji wzdłuż długości pociągu, na wysokości dachu. Dla potrzeb kolei niemieckich zbudowano kilka egzemplarzy takiego wagonu. Charakteryzuje go duża długość pudła wspartego na trzech zespołach jezdnych. Poszczególne egzemplarze wagonu różniły się szczegółami między sobą. Wagon prezentowany w skansenie Zduńska Wola Karsznice różni się od prototypu otwartymi pomostami, które w prototypie były zabudowane.

Skip to content
Verified by MonsterInsights