SPALINOWY WAGON MOTOROWY SN61-505

SPALINOWY WAGON MOTOROWY SN61-505

014

2. Czas powstania zabytku/przebudowy

1970

 

Wagony SN61 sprowadzane były do Polski w latach 1959-1975 z Węgier w ramach długofalowego planu modernizacji trakcji, przewidującego stopniową likwidację trakcji parowej i zastąpienie jej trakcją spalinową i elektryczną. Przeznaczone były do obsługi ruchu pasażerskiego na liniach lokalnych.

Budowano je w firmie Ganz-Mavag w Budapeszcie.

Wagony SN62 wyróżniało zastosowanie wózków dwuosiowych, z których jeden był toczny a drugi napędny. Wózek napędny wyposażono w boczne ślizgi skrętowe systemu Ganz-Ronai. Układ napędowy wagonów składał się z takich samych zespołów jak w wagonach SN52, ze zmianami wynikającymi z przenoszenia większych mocy. W wagonie wprowadzono w dużym stopniu zautomatyzowane sterowanie elektropneumatyczne, pozwalające na połączenie trzech wagonów spalinowych i sterowanie nimi z jednego stanowiska. W wagonach ostatnich dostaw od numeru 500 zastosowano silnik spalinowy produkcji polskiej o mocy 368 kW i 1800 obr/min, typu 13H12A zbudowany w Zakładach Mechanicznych im. Nowotki w Warszawie na licencji firmy Henschla

Skip to content
Verified by MonsterInsights