PŁUG ODŚNIEŻNY WIROWY W-14

PŁUG ODŚNIEŻNY WIROWY W-14

P1010028

2. Czas powstania zabytku/przebudowy

1942

 

W celu utrzymania regularności biegu pociągów należy zapobiegać tworzeniu się zasp na torze oraz narastaniu warstwy śniegu podczas opadów. co osiąga się przez oczyszczanie zagrożonych odcinków pługami odśnieżnymi. Na PKP stosuje się wiele typów pługów odśnieżnych. Do najpopularniejszych należą pługi fińskiego systemu Björke, jedno i dwustronne, montowane na dwuosiowych wagonach krytych i pługi systemu Klima opracowane przez niemiecką firmę Henschel a budowane ze starych tendrów parowozowych. Pługi systemu Björke i Klima są pługami lemieszowymi i są stosowane do usuwania zasp świeżego śniegu do wysokości 1 m. Zaspy wyższe likwidowane są pługami wirowymi. Pług wirowy usuwa zaspy świeżego śniegu o wysokości od 0,6 do 3,0 m. Na kolejach normalnoto­rowych używane są pługi wirowe różnych typów, jak: Nydquist czy Holm.

Pług wirowy prezentowany od 1993 r. w skansenie Zakładów Taboru w Zduńskiej Woli – Karsznicach to pług opracowany przez inż. Klima a zbudowany w niemieckiej fabryce Henschel z Kassel. Określany jest jako pług wirowy typu Klim-Henschel a na PKP zyskał symbol W-14.

Pług wirowy pracował do 1992 roku na liniach kolejowych polski wschodniej i stacjonował w lokomotywowni Lublin.

Pług eksponowany w skansenie jest jednym z ostatnich egzemplarzy pługa wirnikowego z napędem z silnika parowego, utrzymanego w Polsce.

Skip to content
Verified by MonsterInsights