Parowóz Ty42-9 z tendrem 32D43 nr 33

Parowóz od 1993 roku znajduje się w Skansenie Lokomotyw w Zduńskiej Woli.

Przekazano go w stanie kompletnym i dobrze zakonserwowanym. Ekspozycja na wolnym powietrzu doprowadziła do ubytków substancji zabytkowej.

Odrestaurowany w 2011 r.

Ty42 to budowane w Polsce parowozy z części niemieckiego parowozu wojennego serii BR 52 (Baureuhe) z lat 1942-1945. Po wojnie w latach 1946-1949 z pozostawionych przez Niemców części, albo w oparciu o pozostawioną dokumentację zmontowano w Polsce 730 parowozów Ty42 (Fablok 370 szt., HCP 450 szt.). Parowozy Ty42 (i Ty2 poniemieckie) pracowały we wszystkich Dyrekcjach Okręgowych Kolei Państwowych. Przeznaczano je do obsługi ruchu towarowego i mieszanego na trasach o mniejszym znaczeniu oraz pociągów zbiorowych, zdawczych i odcinkowych. Wobec braku silniejszych maszyn, prowadziły też planowo ciężkie pociągi towarowe (1600-1800 t).

W Ty42 w porównaniu do BR52 wprowadzono wiele zmian. Wymieniono lub wzmocniono stojaki kotłów. Niefunkcjonalne płytki zabezpieczające na cylindrach zastąpiono zaworami bezpieczeństwa. W ślizgach maźnic dodano kliny nastawcze. Na osie toczne wprowadzono osłony chroniące przed zanieczyszczeniem z dymnicy. W popielnikach wykonano nowe okapy. Zmodernizowano na tendrze układ dźwigni do zamykania i otwierania otworów wlewowych. Na Ty42 zakładano rury cyrkulacyjne, ruszty wstrząsane, inżektory na parę odlotową (z których jeden był podgrzewaczem wody), kliny blokowe, suwaki Trofimowa, zdmuchiwacze sadzy itp. Udoskonalono odiskiernik do granic całkowitego bezpieczeństwa przeciwpożarowego, usprawniono urządzenia ciągłowe. Parowóz eksponowany w Skansenie Lokomotyw w Zduńskiej Woli zbudowany został w Zakładach H. Cegielski w Poznaniu. To jeden z ok. 40 egzemplarzy tego typu utrzymanych w Polsce.

Skip to content
Verified by MonsterInsights