PAROWÓZ TKb-10 „BAZIEL”

PAROWÓZ TKb-10 „BAZIEL”

P1010036

2. Czas powstania zabytku/przebudowy

1948

 

Ten typ parowozu (nr fabr. 1225) powstał w 1940 r. w zakładach Zieleniewskiego w Sosnowcu jako dwuosiowy tendrzak przemysłowy – uniwersalny. Parowozy takie budowano na tor normalny i wąski. Tendrzak to parowóz bez tendra, a dzięki temu krótszy i zwrotniejszy. Charakteryzuje go szybki rozruch i możliwość uzyskania dużej szybkości. Szybkość jazdy w obu kierunkach jest jednakowa. Cechy te stanowią o przydatności parowozu w pracach manewrowych. Nazwa parowozu “BAZIEL” jest skrótem ówczesnej nazwy Fabryki Kotłów w Sosnowcu; „Babcock-Zieleniewski”. Parowóz zbudowano w oparciu o przedwojenną dokumentację parowozów przemysłowych typu T1C i T3C. Po II wojnie światowej parowozy typu BAZIEL były budowane w Fabryce Lokomotyw w Chrzanowie w latach 1948-1960, dla potrzeb przemysłu krajowego i na eksport. Dla potrzeb krajowych zbudowano 20 sztuk parowozów normalnotorowych i 15 wąskotorowych, na eksport 25 sztuk wąskotorowych.

Parowóz o nr fabr. 1225 trafił do skansenu kolejowego Karsznice.

Skip to content
Verified by MonsterInsights