Lokomotywa elektryczna ET21-1

Lokomotywa elektryczna ET21-1

013

2. Czas powstania zabytku/przebudowy

1957

 

Lokomotywa ET21 – 1 zbudowana w 1957 r. jako prototyp serii we wrocławskim PAFAWAG-u, stano­wi cenne źródło odnoszące ku historii budowy taboru kolejowego w Polsce

Utrzzymany w Karsznicach pierwszy egzemplarz tej lokomotywy w części mechanicznej stanowił dzieło polskiej myśli konstruktorskiej, część elektryczną wzorowano na radzieckiej lokomotywie WŁ22M. Prace nad nią podjęto w związku z planowaną od 1949 r. elektryfikacją polskich linii kolejowych. Uznano, że PKP posiadać winno dwa typy lokomotyw elektrycznych: Bo’Bo’ dla ruchu osobowego i Co’Co’ dla ruchu towarowego. 20 lokomotyw systemu Bo’Bo’ (oznaczonej na PKP serią EU04) zakupiono w zakładach LEW w Henigsdorf koło Berlina. Serię lokomotyw Co’Co’, oznaczoną jako ET21, budowano w PAFAWAG-u w latach 1957-1971. Wykonano 658 egz., kooperując z wieloma przedsiębiorstwami. Silniki trakcyjne LK-635 były produkowane przez zakład DOLMEL we Wrocławiu. Aparaturę elektryczną dostarczały zakłady :ELTA Łódź, ELSTAR Łódź i APENA z Bielska Białej.

Lokomotywę przeznaczono do prowadzenia, w terenie równinnym, pociągów towarowych o masie 2300 t z prędkością 70 km/h oraz pociągów pasażerskich o masie 650 t z prędkością maksymalną 100 km/h. W Zakładach Taboru Karsznice w latach 60. i 70. XX w. stacjonowało 80 lokomotyw ET21.

Skip to content
Verified by MonsterInsights