80. rocznica wysiedleń Żydów z Kraju Warty do łódzkiego getta

Dzisiaj przypada 80. rocznica wsiedleń do łódzkiego getta Żydów z Kraju Warty
i deportacji do obozu zagłady w Chełmnie nad Nerem. Nasze miasto odda hołd pomordowanym zduńskowolskim Żydom 28 sierpnia.
W uroczystości na Stacji Radegast wzięli udział Prezydent Miasta Zduńska Wola Konrad Pokora oraz Dyrektor Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola Tomasz Polkowski.

P1500202ADJI 0283

ADJI 0290

AP1500259

Skip to content
Verified by MonsterInsights