80. rocznica wysiedleń Żydów z Kraju Warty do łódzkiego getta

Dzisiaj przypada 80. rocznica wsiedleń do łódzkiego getta Żydów z Kraju Warty
i deportacji do obozu zagłady w Chełmnie nad Nerem. Nasze miasto odda hołd pomordowanym zduńskowolskim Żydom 28 sierpnia.
W uroczystości na Stacji Radegast wzięli udział Prezydent Miasta Zduńska Wola Konrad Pokora oraz Dyrektor Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola Tomasz Polkowski.

P1500202 1024x769ADJI 0283 1024x576

ADJI 0290 1024x576

AP1500259 769x1024