Angelika Brzostowska-Pociecha | MALARSTWO

Już niebawem, bo 8. marca 2022 r., zapraszamy na wernisaż prac Angeliki Brzostowskiej-Pociechy.

Angelika Brzostowska-Pociecha jest absolwentką Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, (wydział Grafiki i Malarstwa), Uniwersytetu Łódzkiego, (katedra Filologii Słowiańskiej), a także absolwentką Uniwersytetu im. Kard. Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie, gdzie ukończyła studia doktoranckie w ówczesnym Instytucie Historii Sztuki Bizantyńskiej i Postbizantyńskiej.

Pracuje w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych jako nauczyciel rysunku i malarstwa.

Współredaguje czasopismo naukowe Series Byzantina, Studies on Byzantine and Post-Byzantine Art, którego wydawcą jest Uniwersytet Ostrawski w Czechach.

Jest członkiem Centrum Badań nad Historią i Kulturą Basenu Morza Śródziemnego i Europy Południowo-Wschodniej im. prof. Waldemara Cerana w Łodzi, a także Polskiego Instytutu Studiów nad Sztuką Świata w Warszawie.

Uczestniczy w projektach międzynarodowego zespołu Scholi Węgajty praktykującego dawne tradycje dramatu i śpiewu liturgicznego.

Śpiewa w chórze Katedralnej Cerkwi Prawosławnej pw. św. Aleksandra Newskiego w Łodzi, wraz z udziałem w koncertach i międzynarodowych konkursach w kraju i za granicą.

Aktywność zawodową popiera uczestnictwem w zbiorowych i indywidualnych wystawach malarstwa.

Wystawa będzie eksponowana w dwóch łączących się salach. Motywem przewodnim ekspozycji jest psalm 43. W jednej z sal muzeum zobaczymy malarskie opracowanie psalmu w łacińskiej wersji językowej, jako cykl, wraz z łacińskimi napisami wplecionymi graficznie w niektóre obrazy.

W drugiej sali będzie ten sam psalm opracowany w cerkiewnej wersji językowej,
a dokładniej, redakcja z bułgarskiego zabytku piśmiennictwa, Psałterza Bolońskiego. Pięć obrazów z wkomponowanym tekstem. Do tego kilka uzupełniających prac już bez tekstu.

Wystawa będzie eksponowana w dwóch łączących się salach. Motywem przewodnim ekspozycji jest psalm 43. W jednej z sal muzeum zobaczymy malarskie opracowanie psalmu w łacińskiej wersji językowej, jako cykl, wraz z łacińskimi napisami wplecionymi graficznie w niektóre obrazy.

W drugiej sali będzie ten sam psalm opracowany w cerkiewnej wersji językowej,
a dokładniej, redakcja z bułgarskiego zabytku piśmiennictwa, Psałterza Bolońskiego. Pięć obrazów z wkomponowanym tekstem. Do tego kilka uzupełniających prac już bez tekstu.

Skip to content
Verified by MonsterInsights