Sygnet z obozu koncentracyjnego Dachau

14 czerwca obchodziliśmy Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych i Obozów Zagłady.

Z tej okazji prezentujemy jeden z eksponatów związanych z tematyką obozową, który znajduje się w naszych zbiorach. Jest nim sygnet pamiątkowy z obozu koncentracyjnego Dachau, wykonany przez Szczepana Bednarka pochodzącego z Ptaszkowic. Z dostępnych w naszym muzeum informacji wynika, że:

  • Szczepan Bednarek przyszedł na świat 21 grudnia 1908 r. w Ptaszkowicach. Przed wybuchem II wojny światowej zdobył tytuł czeladnika ślusarskiego, co jest poświadczone świadectwem wystawionym przez Izbę Rzemieślniczą w Łodzi, 9 grudnia 1938 r. Jego żoną była Alicja z d. Krystkiewicz.
  • Zgodnie z dokumentacją obozu Dachau Szczepan Bednarek został tam osadzony 6 maja 1940 r. Otrzymał numer obozowy 8351. Błędnie zapisano jednak jego imię jako Stefan.
  • Szczepana Bednarka zakwalifikowano w następujący sposób „Schutzhäftlinge- Pole”, co identyfikuje narodowość więźnia oraz oznacza, że był to więzień pod specjalnym nadzorem, więzień polityczny
  • Szczepan Bednarek przeżył wojnę. Nie jest do końca jasne, kiedy sygnet powstał – czy w trakcie pobytu w obozie, czy też po zakończeniu wojny. To drugie wydaje się bardziej prawdopodobne.
  • Sygnet został wykonany najprawdopodobniej ze stopu srebra, metal nie reaguje na magnes. Eksponat został wykonany ręcznie, posiada ślady chałupniczej obróbki, powstał jednak ze starannością. Głównym punktem jest znak z literą „P” nawiązujący do naszywek noszonych przez więźniów obozu. Pod literą „P” zostały bardzo delikatnie wydrapane inicjały SB. Dodatkowo sygnet posiada delikatne zdobienia. Przetarcia wskazują na jego użytkowanie.

Tekst: Daniel Buszyński

Skip to content
Verified by MonsterInsights