Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”

Jak co roku Dyrektor i Pracownicy Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola wzięli udział w obchodach Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Spotkaliśmy się o godzinie 10:00 pod pomnikiem poświęconym Żołnierzom i Działaczom antykomunistycznego podziemia. Myśląc o „Żołnierzach Wyklętych” w kontekście Zduńskiej Woli, nie sposób pominąć Józefa Przybylskiego, Bogusława Kulisiewicza i Alfreda Jęcza – byłych żołnierzy Armii Krajowej, którzy nie godząc się z powojenną rzeczywistością polityczną, stworzyli w naszym mieście niewielką, zakonspirowaną placówkę organizacji Wolność i Niezawisłość. Ta powstała na gruzach delegatury sił zbrojnych na kraj organizacja, stawiała sobie za cel walkę metodami pokojowymi z zalewającym Polskę terrorem i wszechwładzą Urzędu Bezpieczeństwa i Polskiej Partii Robotniczej. Głównym zadaniem było stworzenie sieci informacyjnej oraz kolportaż niezależnej prasy. Nie było natomiast celem Organizacji WiN prowadzenie walki zbrojnej przeciwko komunistom; wręcz przeciwnie – członkowie WiN uważali, że eskalacja przemocy jest na rękę przedstawicielom narzuconego systemu. Społeczeństwo zmęczone wojną, niepewne przyszłości, chętniej kierowało się w stronę tych sił, które były w stanie zapewnić jakikolwiek spokój i bezpieczeństwo. Pamiętając o tym dniu należy mieć też świadomość, jak bardzo skomplikowane były relacje polityczne, ale też zwykłe, międzyludzkie w pierwszych latach po zakończeniu okupacji niemieckiej w Polsce. W dniu 1. marca trzeba pamiętać, że „Żołnierzami Wyklętymi” byli przede wszystkim żołnierze Armii Krajowej, którzy za swoją bohaterską postawę byli szykanowani i więzieni przez nowe władze, uważani za zdrajców, a ich czyny przedstawiane jako mało istotne dla zwycięstwa nad III Rzeszą. Ich patriotyzm okazał się dla nich piętnem, które często nosili przez całe życie.

Skip to content
Verified by MonsterInsights