PODWIECZORKI Z HISTORIĄ – SOBOTNIE SPOTKANIE

Sobotnie spotkanie z cyklu „Podwieczorki z Historią” dotyczyło umundurowania i wyposażenia Powstańców Warszawskich. Odbyło się w dniu szczególnym, siedemdziesiątej szóstej rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.

Wykład pod tytułem „Powstaniec Warszawski – czy zawsze w „panterce” i ze STEN-em?” poprzedzony został uroczystościami rocznicowymi na ul. Dąbrowskiego. Przed godziną 17.00 w miejscu tym zgromadzili się zduńskowolanie aby upamiętnić 76. rocznicę wybuchu Powstania oraz mieszkańców regionu, którzy brali udział w tym zrywie. Punktualnie o 17 zawyły syreny. Następnie złożono kwiaty oraz zapalono znicze. W tym roku ze względów bezpieczeństwa związanych z pandemią koronawirusa, uroczystości miały nieco bardziej kameralny wymiar.

Po uroczystościach zgromadzeni udali się do Muzeum na wspomniany już wykład. Odbył się on na świeżym powietrzu, w ogrodzie muzealnym. Zaprezentowane zostały mundury oraz broń z okresu Powstania Warszawskiego pochodzące ze zbiorów Grupy Rekonstrukcji Historycznych „Chrobry I” oraz Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola.

Podstawowymi celami wykładu było zastanowienie się nad panującymi stereotypami na temat wyglądu Powstańców oraz rozpowszechnionym wizerunkiem żołnierza AK w tzw. „panterce” (które to były najbardziej charakterystyczne dla żołnierzy walczących na Woli i Starym Mieście). Kolejnym celem było zaprezentowanie szerokiego spektrum umundurowania od ubrań cywilnych, przez zrzutowe, zdobyczne, czy przedwojenne elementy mundurów Wojska Polskiego. Opowieść o umundurowaniu i wyposażeniu była punktem wyjścia do rozważań nad głębszymi problemami z jakimi borykali się Powstańcy – m. in. zaopatrzeniem, aprowizacją, opieką medyczną, a także drastyczną przewagą przeciwnika pod względem ilości uzbrojenia i mnogości środków bojowych. Pewna część wykładu została także poświęcona umundurowaniu żołnierzy Wojska Polskiego na Wschodzie, walczących we wrześniu 1944 r. na Przyczółku Czerniakowskim.

Zapraszamy do obejrzenia krótkiej fotorelacji z tego wydarzenia.

Tekst: Daniel Buszyński

Fotografie: Natalia Marczewska, Paulina Buszyńska

Skip to content
Verified by MonsterInsights