Dom, którego nie ma – ul. Łaska 40

Tkanka miejska Zduńskiej Woli z czasem ulegała zniszczeniu. Gęsto zabudowana ulica Łaska stopniowo zatraciła spójny wygląd.

W zbiorach muzeum znajduje się wiele fotografii domów, których już nie ma. Oto jeden z nich.


Zdjęcie pochodzi z połowy lat ’20 XX w. Prezentuje zakład stolarski Stanisława Szenka (Schenk) oraz prawdopodobnie sklep z artykułami kolonialnymi Witczaka. Ówczesny adres to ul. Łaska 41 (dane z księgi biznesowej z 1929 r.), obecnie jest to ul. Łaska 40. Tego budynku już nie ma, na tym miejscu znajduje się nowy obiekt, który został wybudowany w ramach projektu pn. „Rewitalizacja budynku przy ul. Łaskiej 38 wraz z terenem przy ul. Łaskiej 40 w Zduńskiej Woli” nr RPLD.06.03.02-10-0016/17

Zdjęcia pochodzą ze zbiorów Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola. Autorem zdjęć z lat ’80 jest Sławomir Zakrzewski.

Skip to content
Verified by MonsterInsights