KLUB ODKRYWCÓW – PIERWSZE SPOTKANIE W 2019 ROKU


Pierwsze spotkanie KLUBU ODKRYWCÓW w 2019 roku.

Patronat nad Klubem obejmuje Magazyn „Odkrywca. Skarby. Wojna. Historia.”

25 stycznia godz. 17.30
w Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola

Na pierwszym w tym roku spotkaniu odbędzie się:

  • wykład pracownika muzeum Daniela Buszyńskiego pn.: „Zasadzki myśliwskie – lwowscy lotnicy nad ziemią łódzką w pierwszych dniach września ’39”;
  • przygotowanie planu działań na bieżący rok.

Ideą klubu jest integracja środowiska poszukiwaczy, badaczy, amatorów i profesjonalistów zajmujących się lokalną, ogólnopolską oraz światową historią (bez określania przedziału historycznego). Członkowie będą mieli możliwość wygłaszania referatów na dowolnie wybrany temat historyczny. Integralną i istotną częścią działalności klubu będą objazdy studyjne.

Muzeum podpisało umowę z Łódzkim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, dzięki czemu zostało wybrane jako jedyna placówka z powiatu zduńskowolskiego i łaskiego, która ma pierwszeństwo przy przyjmowaniu depozytów archeologicznych pozyskanych w trakcie prac badawczych i przypadkowych odkryć. Muzeum współpracuje z Łódzkim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków już od wielu lat, przyjmując depozyty z prac ratowniczych i badań archeologicznych.

Ze względu na zmianę przepisów ustawy o ochronie zabytków chcielibyśmy służyć radą, pomocą i opieką merytoryczną wszystkim miłośnikom historii posiadających pasję odkrywcy.

Skip to content
Verified by MonsterInsights