Klub Przedwojennych Nastolatków

Klub Przedwojennych Nastolatków to grupa najstarszych mieszkańców Zduńskiej Woli, która spotyka się w ramach projektu Archiwa Pamięci. Archiwa Pamięci to spotkania w gronie mieszkańców, pasjonatów, historyków i regionalistów, poświęcone tematyce dotyczącej historii i życia społeczno-kulturalnego Zduńskiej Woli. Uczestnicy Klubu mają realny wpływ na wybór tematów spotkań, a także możliwość prezentacji dokumentów, fotografii czy przedmiotów związanych z omawianą tematyką. Spotkania w formie multimedialnych wykładów mają na celu integrację mieszkańców, zapoznanie się z lokalną historią oraz odkrywanie niebadanych dotąd tematów.

Linki (blog muzeum):

http://muzeumzdunskawola.blogspot.com/2014/07/archiwa-pamieci.html?q=archiwa+pami%C4%99ci

http://muzeumzdunskawola.blogspot.com/2014/12/odkadamy-wspomnienia-do-archiwum-pamieci.html?q=archiwa+pami%C4%99ci

http://muzeumzdunskawola.blogspot.com/2014/12/muzealny-grudzien.html?q=archiwa+pami%C4%99ci

http://muzeumzdunskawola.blogspot.com/2015/01/nowy-rok-i-nowe-pomysy-czyli-styczniowe.html?q=archiwa+pami%C4%99ci

http://muzeumzdunskawola.blogspot.com/2015/01/noworoczne-archiwa-pamieci.html?q=archiwa+pami%C4%99ci

http://muzeumzdunskawola.blogspot.com/2016/01/noworoczne-spotkanie-klubu.html?q=archiwa+pami%C4%99ci

Skip to content
Verified by MonsterInsights