Wystawa „Jarocin w obiektywie bezpieki”

Wystawa – „Jarocin w obiektywie bezpieki”

„Wystawa została przygotowana przez Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej IPN w Łodzi. Pracownicy IPN w Łodzi odnaleźli na początku 2004 r. materiały operacyjne służby bezpieczeństwa, dotyczące festiwalu rockowego w Jarocinie. Ponieważ odnalezione teczki zawierały dużą ilość interesujących fotografii, zdecydowano się na wydanie publikacji – albumu „Jarocin w obiektywie bezpieki”. Wspomniana publikacja spotkała się z ogromnym zainteresowaniem.

Podczas pracy nad nią starano się nie tylko przedstawić zakres inwigilacji i specyfikę esbeckich źródeł, ale także ukazano problem na szerszym tle społecznym, docierając do muzyków, organizatorów festiwalu i ówczesnych decydentów. Opisano zmagania muzyków z cenzurą, ich stanowisko wobec przemian w kraju, stosunek do polityki i PRL-owskiej rzeczywistości. Rozmawiano z muzykami zespołów: Dezerter, Moskwa, Brygada Kryzys, Abbadon, T’Love, z organizatorem festiwalu Walterem Chełstowskim i ówczesnymi ministrami kultury: Kazimierzem Żygulskim i Józefem Tejchmą. W albumie znalazły się też wycinki prasowe, teksty utworów oraz reprodukcje plakatów i folderów festiwalowych.”*

 

* https://ipn.gov.pl/pl/edukacja-1/wystawy/13645,Jarocin-w-obiektywie-bezpieki.html [dostęp na dzień 27.05.2019 r.]

Skip to content
Verified by MonsterInsights