Tag: konwersja

Edyta Stein – konwertytka i mistyczka

Matka Teresa Benedykta od Krzyża – takie imię zakonne przybrała Edit Stein, której droga wiodąca na łono Kościoła katolickiego była dość zawiła. Edit Stein urodziła się w październiku 1891 roku w bardzo religijnej rodzinie żydowskiej. Narodziny jej datuje się na jedno z największych świąt żydowskich – Jom Kippur, co dla rodziny Stein mogło mieć znaczenie …

Kontynuuj czytanie

Skip to content
Verified by MonsterInsights