UROCZYSTE ROZDANIE NAGRÓD

Konkursy Rozstzrygniete 1

Uroczyste rozdanie nagród i dyplomów w trzech muzealnych konkursach za nami. Laureaci konkursów „Detale małej architektury. Kapliczki”, „Moja przygoda w muzeum” oraz „Rodzinne historie” otrzymali swoje nagrody z rąk Prezydenta Miasta Konrada Pokory, Zastępcy Wójta Gminy Zduńska Wola Antoniego Wujdy, Przedstawiciela Starostwa Powiatowego Kacpra Wlazło oraz Dyrektora PLSP im. K. Kobro w Zduńskiej Woli Witolda Rajczaka.

Lista laureatów:

„Moja przygoda w muzeum”:

KATEGORIA A:

I miejsce: Sandra Sowińska, Zespół Szkół im. K. Kałużewskiego i J. Sylli w Zduńskiej Woli;

II miejsce: Karolina Lepla, Szkoła Podstawowa nr 2 w Zduńskiej Woli;

III miejsce: Nadia Grudzińska, Szkoła Podstawowa nr 2 w Zduńskiej Woli;

KATEGORIA B:

I miejsce: Wojciech Machała, Szkoła Podstawowa nr 9 w Zduńskiej Woli;

II miejsce: Hanna Majewska, Szkoła Podstawowa nr 9 w Zduńskiej Woli;

III miejsce: Alan Wojtasik, Szkoła Podstawowa nr 9 w Zduńskiej Woli;

KATEGORIA C:

I miejsce: Wojciech Lichy, Szkoła Podstawowa nr 9 w Zduńskiej Woli;

II miejsce: Anastazja Matusiak, Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola im. Jana Pawła II w Czechach

 „Detale małej architektury. Kapliczki”:

KATEGORIA A:

I miejsce: Maja Michalczak, Szkoła Podstawowa nr 2 w Zduńskiej Woli;

II miejsce: Barbara Peruga, Szkoła Podstawowa nr 2 w Zduńskiej Woli;

III miejsce: Hanna Majewska, Szkoła Podstawowa nr 9 w Zduńskiej Woli;

KATEGORIA B:

I miejsce: Anna Smażek, Szkoła Podstawowa nr 9 w Zduńskiej Woli;

II miejsce: Wojciech Machała, Szkoła Podstawowa nr 9 w Zduńskiej Woli;

III miejsce: Zuzanna Kubis, Szkoła Podstawowa nr 9 w Zduńskiej Woli;

Wyróżnienie: Klaudia Rajkowska, Zespół Szkół im. K. Kałużewskiego i J. Sylli w Zduńskiej Woli;

KATEGORIA C:

I miejsce: Alicja Motylska, PLSP im. K. Kobro w Zduńskiej Woli;

II miejsce: Joanna Pantak, PLSP im. K. Kobro w Zduńskiej Woli;

III miejsce: Karina Janczak, PLSP im. K. Kobro w Zduńskiej Woli;

Wyróżnienie: Aleksandra Matusiak, PLSP im. K. Kobro w Zduńskiej Woli;

Laureaci konkursy „Rodzinne Historie”

Prace konkursowe mogły być pisane w dwóch tematach:

  1. Wywiad „Rozmowa łączy pokolenia” – w formie wywiadu z żyjącym członkiem rodziny, z rozbudowaniem podanych w regulaminie pytań.
  2. „Rodzinne Historie” – ukazanie historii rodzinnej z wykorzystaniem rodzinnych archiwów (dokumentów, fotografii, zapisków, pamiętników bądź też innych pamiątek, z którymi wiąże się ciekawe rodzinne wydarzenie, a także wspomnień czy opowieści rodzinnych przekazywanych z pokolenia na pokolenie).

 

„RODZINNE HISTORIE”

I miejsce

Julian Kowalkiewicz, ZSPiP im. Jana Pawła II w Czechach,  praca pt.: „Opowieść o Józefie Bartosie”. Pod opieką pani Ewy Pędziwatr.

II i III miejsce – nagrody nie przyznano

 

Podziękowanie za udział wraz z upominkiem

Anastazja Matusiak, ZSPiP im. Jana Pawła II w Czechach, praca pt.: „Klara jej historia”. Pod opieką pani Ewy Pędziwatr.

 

„RODZINNE HISTORIE. ROZMOWA ŁĄCZY POKOLENIA”

 

I, II i III miejsce – nagrody nie przyznano

Wyróżnienie

Patryk Zakrajda, Szkoła Podstawowa nr 13 im. Kolejarzy Polskich  w Zduńskiej Woli, praca pt. „Wiek za wiekiem”, pod opieką pani Agnieszki Pawelec.

 

Podziękowanie za udział wraz z upominkiem

  1. Wiktoria Bilant, Szkoła Podstawowa nr 13 im. Kolejarzy Polskich w Zduńskiej Woli, praca pt. „Historie Janiny”, pod opieką pani Agnieszki Pawelec.
  2. Klaudia Małek, Szkoła Podstawowa nr 13 im. Kolejarzy Polskich w Zduńskiej Woli, praca pt. „Zagadki historyczne”, pod opieką pani Agnieszki Pawelec.
  3. Liliana Nowicka, Szkoła Podstawowa nr 13 im. Kolejarzy Polskich w Zduńskiej Woli, praca pt. „Wspomnienia babci Bożenki”, pod opieką pani Agnieszki Pawelec.

 

Specjalna nagroda Rodziny Arletów przyznana dla Julian Kowalkiewicz, ZSPiP im. Jana Pawła II w Czechach,  praca pt.: „Opowieść o Józefie Bartosie”.

Dziękujemy za objęcie muzealnych konkursów patronatem honorowym Prezydentowi Miasta Zduńska Wola, Staroście Zduńskowolskiemu, Wójtowi Gminy Zduńska Wola, Społecznej Akademii Nauk w Zduńskiej Woli oraz PLSP im. K. Kobro w Zduńskiej Woli.

 

Oto nagrodzone prace plastyczne:

1 1

 

32 1

4 1

Nagrodzone prace w konkursie „Rodzinne historie”

Opowieść o Józefie Bartosie – I miejsce

Wiek za wiekiem – wyróżnienie

Pozostałe prace:

Wspomnienia Babci Bożenki

Zagadki Historyczne

HISTORIE JANINY

Klara-jej historia

 

Skip to content
Verified by MonsterInsights