NAGRODY ROZDANE!

Dziś Laureaci muzealnych konkursów Moja Przygoda w Muzeum oraz Detale Małej Architektury otrzymali przyznane im dyplomy oraz nagrody. W uroczystej gali rozdania nagród wzięli udział: Konrad Pokora (Prezydent Miasta Zduńska Wola), Krystyna Bąk (Dyrektor Biura Strategii i Rozwoju Miasta Zduńska Wola) oraz Marcin Łabędzki (Etatowy Członek Zarządu).

Serdecznie dziękujemy Patronom (Dyrektorowi Społecznej Akademii Nauk, Staroście Zduńskowolskiemu, Prezydentowi Miasta Zduńska Wola, Wójtowi Gminy Zduńska Wola) i Fundatorom nagród (SAN, Starostwo Powiatowe Zduńska Wola, Urząd Miasta Zduńska Wola).

Wszystkim Laureatom gratulujemy!:)

10 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Skip to content
Verified by MonsterInsights