Weekend Seniora z Kulturą – spacer śladem założenia Zduńskiej Woli

W minioną sobotę obył się spacer historyczny w ramach Weekendu Seniora z Kulturą, którego nazwa brzmiała „Jak Złotnicki Zduńską Wolę zakładał”.

W słoneczne popołudnie dyrektor muzeum Tomasz Polkowski, oprowadzał trasą związaną z założeniem Zduńskiej Woli.

Uczestnicy wycieczki dowiedzieli się, gdzie kończyło się miasto, a zaczynała wieś. Co ważne Dworek Złotnickiego pierwotnie nie znajdował się na terenie Zduńskiej Woli, podobnie jak browar z gorzelnią. Granica ta przebiegała na dawnej ul. Belwederskiej, dziś ul. Złotnickiego.
Rozmawialiśmy także o miejscu pochówku samego Stefana Złotnickiego oraz jego żony Honoraty, gdyż wokół informacji o nim narosło wiele nieścisłości.
Będąc w Parku Miejskim, wspominaliśmy o kanale przekopanym z Kępiny do stawu pełniącego funkcję bielnika, który mylony jest z rzeką Pichną.

Z parkiem wiąże się również nieprawdziwa legenda, mówiąca o odpoczywającym pod wiązem Napoleonem, który w rzeczywistości nie przejeżdżał przez nasze miasto.
Kolejne przekłamanie, z winy samego Złotnickiego, dotyczy umieszczonego na froncie dworku herbu. Choć prawdziwym znakiem rodowym Złotnickich jest Nowina, z niewiadomych przyczyn Stefan oraz jego ojciec Feliks używali herbu Prawdzic.

Ponadto omawialiśmy temat przybycia osadników z Prus i Śląska. Byli to tkacze z własnymi krosnami, a każdy z przybyłych musiał udowodnić, że ma zabezpieczenie w majątku na przeżycie co najmniej roku.
Każdy dostawał w użytkowanie ziemię i pastwiska dla krów na terenie dzisiejszego osiedla Pastwiska. A krowy przeganiano na nie ulicą Krowią — obecnie Dolną.

Spacer był częścią wydarzenia inicjowanego przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, które polegało na zachęceniu Seniorów do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym.

6158a8dd76312 O Large
fot. A. Olejniczak naszemiastozdunskawola.pl
6158a9130a2c1 O Large
fot. A. Olejniczak naszemiastozdunskawola.pl
6158a94446c06 O Large
fot. A. Olejniczak naszemiastozdunskawola.pl
Skip to content
Verified by MonsterInsights