Moneta z czasów Księstwa Warszawskiego

Przypadkowe znaleziska wzbudzają czasami największą radość, zarówno u znalazców jak i u nas pracowników muzeum. Tak właśnie było z jednym z naszych nowych eksponatów, monetą o nominale 3 grosze z okresu Księstwa Warszawskiego.

Została ona odnaleziona w ziemi zebranej z okolic ulicy Mostowej. Nasz darczyńca zauważył ją na hałdzie po wysypaniu ziemi na jego posesji. Stamtąd trafiła do naszych zbiorów.

Stan zachowania monety jest zły. Rewers z nominałem jest całkowicie zatarty, przez co nie da się określić roku emisji. Czytelny jest za to awers z herbem Księstwa. Widzimy tutaj połączenie herbu Saksonii oraz dynastii Wettynów z herbem Polski. Jest to świadectwo unii personalnej łączącej oba państwa w postaci wspólnego władcy, króla Fryderyka Augusta I.

Moneta ma średnicę 2,6 cm, wybita jest w miedzi, odpowiada to więc monecie 3-groszowej. Wybijano je w mennicy w Warszawie, a według sprawozdań w latach 1810-1815 do obiegu trafiło ich 17 868 677 sztuk.

W jaki sposób moneta znalazła się w Zduńskiej Woli? Tereny na których powstało nasze miasto od 1793 r. znajdowały się na terenie zaboru pruskiego, zaś od 1807 r. właśnie w obszarze Księstwa Warszawskiego.

Choć moneta nie jest zachowana w dobrym stanie, stanowi dla nas ciekawy eksponat, głównie ze względu na okoliczności jej odnalezienia oraz lokalny charakter. Jest dopiero drugą taką w naszym zbiorze. Dodatkowo pamiątki z okresu przed powstaniem Zduńskiej Woli lub z jej początków są rzadkością, więc jest to dodatkowy powód do radości.

Tekst: Daniel Buszyński

Skip to content
Verified by MonsterInsights