Zapytanie ofertowe nr 3/2020 na remont makiety kolejowej