Nowe książki w muzealnej bibliotece

Drodzy Zwiedzający i Czytający. 🙂

Dzięki uprzejmości Dyrektora Łódzkiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej – doktorowi Dariuszowi Rogutowi muzealna biblioteka wzbogaciła się o szereg ciekawych pozycji książkowych. Z literatury tej można korzystać na miejscu, ponieważ są to egzemplarze pojedyncze.

„SŁUŻBA BEZPIECZEŃSTWA WOBEC PRZEMIAN POLITYCZNYCH W LATACH 1988-1990”, IPN Warszawa-Łódź 2009

„WYSIEDLENIA jako narzędzie polityki ludnościowej w Europie XX wieku”, IPN Lublin 2015

„BŁAŻEJ STOLARSKI 1880-1939”, Paweł Perzyna, IPN Łódź-Warszawa 2017

„BIULETYN IPN” numery: 1, 2, 3, 8, 9, 11, IPN 2019

„STRAJKI ŁÓDZKIE W LUTYM 1971”, IPN Warszawa-Łódź 2008

„OTOCZONE DRUTEM PAŃSTWO”, Adam Sitarek, IPN Łódź 2016

„POLSKA 1939-1945. STRATY OSOBOWE I OFIARY REPRESJI POD DWIEMA OKUPACJAMI”, IPN Warszawa 2009

„MARZEC ’68 W ŁODZI”, IPN Łódź 2010

„NSZZ 'SOLIDARNOŚĆ’ W REGIONIE ŁÓDZKIM W DOKUMENTACH SŁUŻBY BEZPIECZEŃSTWA 1980-1981”, IPN Warszawa-Łódź 2010

Zapraszamy do lektury

Skip to content
Verified by MonsterInsights